Maavalitsus tutvustab Noarootsi silla tehnilise teostatavuse analüüsi

Sisestatud: 14.06.2017

Noarootsi püsiühenduse temaatika on taas kerkinud päevakorda. Lääne maavalitsus ning Noarootsi ja Ridala valla eestvedamisel valmis silla tehnilise teostatavuse analüüs, mille avalikustamine toimub Lääne maavalitsuse saalis 21. juunil kell 15.00, kuhu on oodatud kõik huvilised. Analüüsi teostas OÜ Skepast & Puhkim ja see valmis lõplikult 13. juunil.

Noarootsi ja Haapsalu linnastu vaheline püsiühendus on teemaks olnud juba pea 100 aastat ja kord kümne aasta jooksul kerkib see ikka esile. Püsiühendust on märgitud nii Noarootsi kui ka Ridala valla üldplaneeringutes ja seetõttu tuli see seoses Lääne maakonnaplaneeringu 2030+ koostamisega taas päevakorda.

Kuna sild tuleb ehitada üle Haapsalu Tagalahe, võib täna eeldada, et suurimaks takistuseks püsiühenduse realiseerumisel osutuvad looduskaitselised tingimused. Planeeritava silla ühes otsas asub Silma looduskaitseala, mis on rändlindude meelis peatumispaik. Seetõttu on vajalik mõjude hindamine, mis omakorda eeldab silla eskiisi olemasolu. Sel põhjusel tellitigi OÜ-lt Skepast ja Puhkim Noarootsi silla tehniline eskiis, koos üldiste parameetritega, mida saab võtta aluseks järgmises tööde etapis ehk keskkonnamõjude hindamisel.

Lisaks valminud eskiisile valiti välja geoloogiliselt võimalik ja piiranguid arvestav trass ning prognoositi eeldatavat liikluskoormust, et anda veelgi rohkem sisendit mõjude hindamisele.

Oluline on märkida, et tegemist ei ole silla ehitusprojektiga vaid eskiisiga, mille abil hinnatakse püsiühenduse võimalikkust tulevikus. Samuti ei ole liiklusprognoos koostatud tasuvuse hindamise eesmärgil, vaid andmaks taaskord sisendit keskkonnamõjude hindamiseks.

Info:
Grete Kindel
Arengu- ja planeeringuosakonna juhataja asetäitja
472 5616

Sündmuste kalender
Kõik kategooriad
Oota!
Tagasiside toimetusele