Algas Loode-Eesti turundusprojekt

Sisestatud: 14.06.2017

Mai lõpul allkirjastasid kolm LEADER tegevusgruppi koostöökokkuleppe. Kokkuleppe kohaselt arendatakse Loode-Eesti piirkonda kui ühtset turismipiirkonda.

Koostöökokkuleppe sõlmisid Lääne-Harju Koostöökogu, Nelja Valla Kogu ja Kodukant Läänemaa. Projekti on kaasatud ka Läänemaa Turism. Eesmärgiks on tõsta piirkonna mainet ja suurendada külastatavust. Projekt kestab käesoleva aasta lõpuni ja selle raames valmistatakse ette pikem koostöö kolme LEADER tegevusgrupi vahel aastateks 2018-2022.

„Loode-Eestil on turismipiirkonnana väga head eeldused, väga kauni loodusega ja ka ajalooliselt põnev piirkond. Lisaks on ta turistile logistiliselt hea koha peal - Tallinna ja Haapsalu vahel,“ lausus  Läänemaa Turismi juhataja Annika Mändla. „Näeme, et Loode-Eesti piirkonda on juurde tekkimas aina rohkem heal tasemel teenusepakkujaid ja selleks, et piirkonda tervikuna turismisihtkohana areneks vajame laiemat koostööd, sest maakonna piir ei ole turistile oluline.“

Kodukant Läänemaa tegevjuht Ene Sarapuu sõnul on Loode-Eesti piirkonna all peetud silmas eelkõige Lääne-Harju ja Põhja-Läänemaa piirkonda koos Saue, Keila ja Haapsalu linnaga. „Käesolevas partneriteringis oleme ka varasemalt koostööd teinud ja rahule jäänud. Ka LEADER piirkondadel on ühised probleemid ja nende lahendusi tasuks koos otsida.“

Projekti käigus uuendatakse Loode-Eesti piirkonna turismikaart, töötatakse välja piirkonna ühisturunduse tegevuskava ja koondatakse selle elluviimiseks vajalik koostöövõrgustik, korraldatakse turismiasjalistele koolitussari.

Sarapuu lisas, et väljapoole maakonnapiiri suunatud koostöö lisab väärtust ja võimaldab piirkonna arengut ühtlustada ja üksteise kogemusest õppida. „Läänemaal on olemas näiteks toimiv turismivõrgustik, Harjumaal vajab see veel arendamist.“

Lisainfo ja küsimused:
Kaja Karlson
MTÜ Kodukant Läänemaa
Tel. +372 5817 0479
Kaja.karlson@kklm.ee

Sündmuste kalender
Kõik kategooriad
Oota!
Tagasiside toimetusele