Läänemaa ja Raplamaa hakkavad ellu viima ühisprojekti DigiKond

Sisestatud: 31.05.2017

Seitse Läänemaa omavalitsust koos Raplamaa omavalitsustega liitusid lairiba projektiga „viimane miil“, mis tõotab tuua kiire interneti ka läänlasteni. Ühisprojekti raames viiakse esmalt läbi eeluuring, mis läheb Läänemaa omavalitsustele maksma 18 000 eurot.

Omavalitsuste liidu esimees Deiw Rahumägi sõnul on Läänemaal projektiga DigiKond hõlmatud Haapsalu linn, Kullamaa vald, Martna vald, Noarootsi vald, Nõva vald, Ridala vald ja Lääne Nigula vald. Projekt saab edaspidi ühisnimetuse DigiKond ning mainitud 18 000 eurot kulub projekti elluviimiseks vajaliku eeluuringu läbi viimiseks.

Eelprojekti raames kaardistatakse tänane olukord, nõudlus ja vajadused ning tehakse võrkude planeerimise ja võrguettevõtte loomise ettevalmistustööd. Eeluuring viiakse läbi ajavahemikus 22. mai – 10. oktoober 2017.

Praeguse koalitsiooni valitsuslepingus on lubadus ehitada välja lairiba jaotusvõrk ehk lahendada kiire interneti nn viimase miili küsimus. Selles küsimuses on vajalik riigi, kohalike omavalitsuste ja erasektori koostöö. Aastatel 2018 ja 2019 panustab riik 20 miljonit eurot eelarveraha viimase miili väljaehitamisse.

Info:
Läänemaa omavalitsuste liit
lovl@lovl.ee

Sündmuste kalender
Kõik kategooriad
Oota!
Tagasiside toimetusele