Kohaliku omaalgatuse programmi 2017. aasta kevadvoorus toetatud projektitaotlused

Sisestatud: 29.05.2017

Lääne maavanema korraldusega 29.05.2017 nr 1-1/17/68 kinnitatud kohaliku omaalgatuse programmi 2017. aasta kevadvoorus toetatud projektide nimekiri järgmiselt:

Kohaliku omaalgatuse programmi 2017. aasta kevadvoorus Lääne maakonnas laekunud taotlused tunnistati programmi tingimustele vastavaks ning toetati kohaliku omaalgatuse programmi 2017. aasta kevadvoorus esitatud taotlusi maakondliku hindamiskomisjoni ettepaneku alusel kogusummas 31 464,00 eurot, sh

3.1.1. Toetati alljärgnevaid meetmesse 1 Kogukonna areng esitatud taotlusi:

Jrk nr

Taotleja

Projekti nimi

Toetuse summa

eurodes

 

1.

MTÜ Haapsalu Käsitööselts

 

Haapsalu 6. pitsipäev

 

1 880,00

2.

MTÜ Risti Huvi

Risti Raamat

1 916,80

 

 

3.

MTÜ Läänemaa Pensionäride Ühendus, 

 

Läänemaa pensionäride kokkutulek

 

 

1 594,80

 

 

4.

 

MTÜ Salajõe Külaselts

Ühistegevused „Kodukandipäeva Salajõe küla – 620“ korraldamiseks.

 

 

1 787,60

 

 

5.

MTÜ Lääne Maakonna Spordiliit Läänela

 

 

Elustiili Maraton 2017

 

 

1 999,09

 

6.

MTÜ Ridala spordiklubi

 

Ridala 27. külademängud

 

988,00

 

7.

MTÜ Lihula Meistriaed

Algupärane puitehitus rataskaevu näitel.

 

1 419,00

8.

MTÜ Kirbla külaselts

Terve ja sportlik Kirbla küla

923,06

 

9.

MTÜ Üdruma Küla Selts

Üdruma küla  ajaloo jäädvustamine

 

2 000,00

 

KOKKU

 

14 508,35

3.1.2. Toetati alljärgnevaid meetmesse 2 Elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine esitatud taotlusi:

Jrk nr

Taotleja

Projekti nimi

Toetuse summa

eurodes

 

 

1.

 

MTÜ Kinksi Küla Selts

Kivipink Karuse kihelkonnakooli asutamise tähistamiseks.

 

 

2 000,00

 

2.

 

MTÜ Oru Spordiklubi

Linnamäe rekreatsioonialale discgolfi raja ehitamine

 

2 000,00

 

 

3.

 

MTÜ Piirsalu Küla Selts

Piirsalu pargi püsielektri paigaldamine kogukonna paremaks teenindamiseks

 

 

1 700,00

 

4.

MTÜ Ühendus Kiideva Külaselts

 

„Sirli Supiköök“

 

2 000,00

 

 

5.

MTÜ Lääne-Eesti Vabatahtlik Reservpäästerühm

Vabatahtlike merepäästevõimekuse ja –valmiduse tõstmine

 

 

1 960,65

 

6.

MTÜ Hanila Muuseumi Selts

Traditsioonilise külakaevu taastamine

 

810,00

 

7.

 

MTÜ Igapäevakeskus

Uksed Igapäevakeskuse hoonele

 

2 000,00

 

 

8.

 

MTÜ Vormis Merepääste Selts

Vormsi Merepääste Seltsi reageerimisvõimekuse tõstmine 2017-1

 

 

2 000,00

 

9.

MTÜ Vana Haapsalu Selts

Haapsalu talisupluskeskuse rajamine

 

2 000,00

 

10.

MTÜ Rõude Muuseum

Rõude muuseumi kogude digitaliseerimine

 

485,00

 

KOKKU

 

16 955,65

Ülle Jaansalu
KOP Lääne maakondlikuhindamiskomisjoni esimees

472 5617

Sündmuste kalender
Kõik kategooriad
Oota!
Tagasiside toimetusele