Korterelamute haldurite ja kinnisvarahooldajate täienduskoolitus HKHK-s

Sisestatud: 02.05.2017

Täienduskoolituse on suunatud korterelamute halduritele, korteriühistute haldajatele jt kinnisvarahooldamisega tegelevatele isikutele. Oodatud on kõik huvilised. Õppekava on valminud koostöös Haapsalu Linnavalitsusega ja Haapsalu Linnamajandusega.

  • 11.mai, kl 12:30 (5 õppetundi). Tõnu Tammesalu
Kehtiv Ehitusseadustik ja omaniku kohustused tulenevalt Ehitusseadustikust
Ehitusjärelevalve ja omanikujärelevalve. Omanikujärelevalve tegemise kord
Kortermajade perioodilised hooldustööd välisilme säilimise tagamiseks
Korterelamute hoovialade korrastamise võimalused
  • 16. mai, kl 12:13 (4 õppetundi)
12:30- 14:00 (2 õppetundi). Ülla Paras
Muinsuskaitse Haapsalu linnas
kl 14:15 -15:45 (2 õppetundi). Galina Kiivit
Korterelamu rekonstrueerimise ehituslikud eripärad tuginedes Päästeameti nõuetele

Info ja registreerimine tel 666 1745, koolitused@hkhk.edu.ee.

Sündmuste kalender
Kõik kategooriad
Oota!
Tagasiside toimetusele