KOP kevadvooru laekus 38 projektitaotlust

Sisestatud: 18.04.2017

Kohaliku omaalgatuse programmi 2017 kevadvoorus laekus Läänemaalt kokku 38 projektitaotlust. Toetusteks taotletakse 62 746,60 eurot, mida on 98,2% enam kui kasutada olevaid toetusvahendeid. KOP programmi käesoleva aasta kevadvoorus on Läänemaa ühendustel võimalik toetusteks kasutada 31,7 tuhat eurot.

rojektitaotluste kogumaht koos 20,3% omafinantseeringuga on 78 725,56 eurot.

Lääne maakonna piirkondade järgi jagunesid Lääne maakonna ühendustelt laekunud projektitaotlused järgnevalt:

Piirkond

Meede 1

Arv

Meede 2

Arv

Kokku kevadvoorus

Lääne-Nigula

5 704,40

3

8 646,60

5

14 351,00

8

Läänemaa

8 879,75

5

3 700,65

2

12 580,40

7

Hanila

404,00

1

6 560,00

4

6 964,00

5

Ridala

4 147,53

3

2 000,00

1

6 147,53

4

Lihula

2 342,06

2

1 798,00

1

4 140,06

3

Haapsalu

1 880,00

1

2 000,00

1

3 880,00

2

Martna

0,00

0

3 726,00

3

3 726,00

3

Noarootsi

0,00

0

3 643,46

2

3 643,46

2

Vormsi

0,00

0

3 514,15

2

3 514,15

2

Kullamaa

2 000,00

1

0,00

0

2 000,00

1

Nõva

1 800,00

1

0,00

0

1 800,00

1

Kokku

27 157,74

17

35 588,86

21

62 746,60

38

Enim laekus projektitaotlusi meetmesse 2 – elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine. Selle meetme eesmärgiks on kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide ja vajalike teenuste olemasolu tagamine. Läänemaa ühenduste poolt esitati siia 21 projektitaotlust summas 35 588,86 eurot. Seda on 9 taotluse võrra enam kui eelmisel aastal.  

Projektitaotlustes kavandatakse investeeringuid kogukonnale vajalike teenuste osutamiseks 12 taotluses, kogukonnale vajalike sotsiaalsete teenuste arendamist 7 taotluses ning kogukonna turvalisuse parandamist 2 taotluses.

Meetme 1 (kogukonna areng) eesmärgiks on kogukondade identiteedi tugevnemine, teadmiste ja oskuste kasv ning tõhusama koostöö. Sellesse meetmesse laekus 17 projektitaotlust kogusummas 27 157,74 eurot. Nendest 9 taotlust laekus uute esitajate poolt.

6 taotlust esitati traditsiooniliste ürituste, kokkutulekute, festivalide ja vabaõhuürituste korraldamiseks, kolm liikumisharrastuse, tervislike eluviiside ürituste ja külade spordimängude korraldamiseks, 4 taotlust kogukonna pärandi uurimiseks ja kogumiseks ning 4 taotlust kogukonna liikmetele uute oskuste omandamiseks vajalike koolituste korraldamiseks.

Lääne maavalitsusel on projektitaotluste menetlemiseks aega kuni 40 tööpäeva, mille jooksul maavalitsuse spetsialistid koos maakondliku hindamiskomisjoniga tutvuvad ühenduste poolt esitatud taotluste sisuga ja külastavad kavandatavaid investeeringuobjekte kohapeal. Puuduste avastamisel teavitatakse taotlejat, kellel on siis 5 päeva aega tehniliste puuduste kõrvaldamiseks ning maavalitsusele täienduste esitamiseks.

Nõuetele vastavaks tunnistatud taotlused esitatakse maavanema poolt moodustatud komisjonile hindamiskriteeriumide alusel hindamiseks. Maakondlik hindamiskomisjon teostab taotluste sisulist hindamist ja teeb maavanemale põhjendatud ettepanekud toetuse taotluse rahuldamise või mitterahuldamise kohta.

Foto: Varasemalt on KOP toetuse saajate hulgas olnud ka Haapsalu käsitööselts. Märtsikuus Läänemaad külastanud Eesti Vabariigi President Kersti Kaljulaid kohtus ka käsitööseltsi tublide naistega.

Sündmuste kalender
Kõik kategooriad
Oota!
Tagasiside toimetusele