Täiendkoolitus „Väärikas mootorsõidukijuht” jagab ohtralt asjalikke näpunäiteid

Sisestatud: 12.04.2017

Maanteeamet korraldab maikuus vähemalt 60-aastastele Haapsalu linna ja Lääne maakonna aktiivsetele autojuhtidele tasuta täienduskoolituse “Väärikas mootorsõidukijuht”. Koolitust toetavad Haapsalu linnavalitsus, Lääne maakonna traumanõukogu ning Haapsalu Kolledž.

Sarnased koolitused on juba toimunud üle-Eestiliselt (sh Haapsalus) ka eelmisel aastal ning need on osutunud väga populaarseteks. Osalejate tagasidest on selgunud, et taolised praktilised täiendkoolitused on väga hästi vastu võetud ja võiksid sama hoogsalt jätkuda. Koolituse eesmärgiks on toetada eakat juhti, leida tema kitsaskohad ja julgustada koolituse läbinuid liikluses aktiivselt osalema.

Koolitus toimub 8.mail 2017 kell 10.00 Haapsalu Kolledžis (Lihula mnt.12). Osalema ootame vähemalt 60-aastaseid iganädalaselt autot juhtivaid mootorsõidukijuhte, kellel on B-kategooria juhtimisõigus, kehtiv tervisetõend. Koolitusgrupi suuruseks on 25 inimest. Koolitusel osalemiseks kirjutada Solveig Edasi aadressil solveig.edasi@mnt.ee või helistada numbrile: 5302 8222, hiljemalt 3. maiks.

Koolitus koosneb teoreetilisest õppepäevast ja individuaalsetest sõidutundidest. Teoreetilisel õppepäeval, mis kestab kuus akadeemilist tundi, on kõik õppijad koos. OÜ Gepri koolitusjuht ja kolm aastat eelnevalt koolituse pilootprojektis osalenud Priit Lilleorg teeb ülevaate Eesti liiklusolukorrast, räägib liiklusõnnetuste põhjustest, suurematest muudatustest Liiklusseaduses ning igapäevastest autosõitudest ja nendega kaasnevatest võimalikest riskidest. Samuti on võimalus liikluskoolitaja käest saada konkreetseid vastuseid liikluses tekkinud küsimustele.

Tõstamaa Tervisekeskuse perearst ja Pärnu Haigla EMO erakorralise meditsiini arst Madis Veskimägi teeb ülevaate eaka autojuhi riskihindamise testist, nägemisest ja silmahaigustest, reageerimiskiirusest ja selle muutumisest, tähelepanust, kuulmisest ja erinevatest haigustest, ravimite kõrvalnähtudest ning nende ebasoodsast koostoimest juhtimise seisukohalt.

Pärast teoreetilist õpet viiakse järgmise kolme päeva jooksul kõigile osalejatele läbi individuaalsed sõidutunnid, kus saab keskenduda juhi individuaalsetele vajadustele – reguleeritakse sõiduasendit, harjutatakse juhtimisvõtteid erinevatel kiirustel, teiste liiklejatega arvestamist, parkimist ning praktiseerida saab ka ökonoomse sõidu võtteid. Koolitatava soovi korral sõidetakse läbi raskesti mõistetavaid liikluskorralduslahendusi.


Täiendkoolitus „Väärikas mootorsõidukijuht” 2016 Haapsalus. Foto: Solveig Edasi

Täiendkoolituse „Väärikas mootorsõidukijuht“ 2016 osaleja. Foto: Priit Lilleorg

Sündmuste kalender
Kõik kategooriad
Oota!
Tagasiside toimetusele