Läänemaa Omavalitsuste Liit otsib oma meeskonda PROJEKTIJUHTI

Sisestatud: 08.02.2017

Euroopa Sotsiaalfondi meetme „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused“ tegevuse „Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele töölesaamist toetavad hoolekandeteenused“ raames toetati Läänemaa Omavalitsuste Liidu projekti „Läänemaa vajaduspõhised ühtlustatud hoolekandeteenused“ ( 01.02.2017 – 31.01.2019)

Projekti eesmärk on tööealise inimese hoolduskoormuse vähendamine ning tööturule sisenemise või tööturul jätkamise toetamine või tööealise erivajadustega inimese toimetuleku toetamine tööturule sisenemise või tööturul jätkamise võimekuse suurendamiseks.

Projektijuhi  ülesanneteks on korraldada ja/või jälgida projektitegevuste õigeaegset elluviimist; tegeleda projektis vajalike teenuste/kaupade hankimisega; nõustada projektipartnereid abikõlbulike kuludokumentide vormistamisel, tagada õigeaegsete ja korrektsete aruannete koostamine rahastajale ja projekti eesmärkide täitmine.

Kandideerijal esitada:
Kirjalik avaldus –motivatsioonikiri ja CV esitada hiljemalt 15.02.2107 e –posti aadressile: lovl@lovl.ee 

Lisainfo: tegevjuht Hele Leek-Ambur, tel 514 9143, e-post lovl@lovl.ee

Sündmuste kalender
Kõik kategooriad
Oota!
Tagasiside toimetusele