Läänemaal algab merealade ruumiline planeerimine

Sisestatud: 14.12.2016

Läinud nädalal kohtusid Silma õpikojas erinevate huvigruppide esindajad, et koguda mõtteid Lääne maakonnaga piirnevat mereala mõistlikuks ja tasakaalustatud kasutamiseks. Kogunemine oli ühtlasi alguseks Lääne maakonna merealade planeeringu protsessile. Merealade planeering algatatakse tuleva aasta alguses ning selle koostaja on Rahandusministeeriumi planeeringute osakond.

Merealade planeeringu eesmärk on määrata Lääne maakonnaga piirneva mereala mereruumi kasutus, mis arvestab erinevaid huvisid ning sotsiaalseid, majanduslikke, kultuurilisi, looduslikke vajadusi ja suundumusi. Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja asetäitja Grete Kindel: „Ühelt poolt on majanduslik areng tekitanud surve kasutada merealasid järjest enam, teisalt on hakatud üha rohkem teadvustama vajadust seda sama ala kaitsta. Planeerimine aitab erinevaid huve tasakaalustada ning kokku leppida edaspidistes tegevustes ning kasutamistingimustes”. 

Kokkusaamisel osalesid energeetika- ja keskkonnavaldkonna, maavalitsuse, omavalitsuste esindajad ning merealal tegutsemisest huvitatud inimesed. Rahandusministeeriumi planeeringute osakonna nõuniku Anni Konsapi sõnul on mereala omanik küll riik, aga seal toimuv mõjutab otseselt omavalitsuse tegutsemist mereäärsel rannikul.

Seminarile oli kutsutud esinema Riigikogu liige Artur Talvik, kes rääkis osalejatele kaasamisest ja oma kogemustest seoses planeerimisega. Tema sõnul on kogukondade varane kaasatus ülimalt oluline ning nii on sellel ka suurem mõju. Artur Talviku etteastele järgnes arutelu gruppides, kus arutati, milline on Läänemaa mereala seis täna ning millised vajadused ja võimalused meil tulevikus on.

 

Silma õpikojas osales küll pea 30 erinevate eluvaldkondade esindajat, kuid kahjuks ei olnud nende hulgas näiteks kalandussektori esindajaid. Grete Kindel usub, et osalemine juba protsessi varajases staadiumis, aitab saavutada kõigi ootustele vastava planeeringulahenduse. Kõigil, kes tunnevad, et tahaksid ja oskaksid sellel teemal kaasa rääkida, palub Kindel endast maavalitsusele märku anda. Silmal korraldatud seminar ei jää kindlasti viimaseks ning erinevate huvigruppide ja kogukondade kaasamine toimub ka tulevikus.

Eesti merealade planeerimine algatati Vabariigi Valitsuse poolt 2012. aastal Hiiumaal ja Pärnumaal, mis olid esmased nö pilootprojektid. Hiiumaa merealade planeering kehtestati juunis 2016 ning Pärnumaa planeering on hetkel järelevalves. Hiiumaa ja Pärnumaa kogemuste põhjal kokkupandud metoodikat hakatakse kasutama ülejäänud Eesti merealade planeerimisel.

Lääne-, Harju, Lääne-Viru ja Ida-Viru merealade planeeringu algatab Rahandusministeerium uue aasta alguses. Maavalitsuste roll selles protsessis on koondada ja esindada oma maakonna huve.

Info:
Grete Kindel
Arengu- ja planeeringuosakonna juhataja asetäitja
472 5616
5371 0852

Sündmuste kalender
Kõik kategooriad
Oota!
Tagasiside toimetusele