Maanteeamet plaanib teede talviste seisunditasemete ühtlustamist

Sisestatud: 06.12.2016

Maanteeamet plaanib vastavalt liiklusintensiivsustele korrigeerida talviseid seisunditasemeid kõikidel riigimaanteedel. Läänemaal on 1. ja 2. taseme muutmise piiril 5 teelõiku, mis liiklusintensiivsuse vähenedes või samale tasemele jäädes tuleb viia madalamale tasemele. Käesoleval hooajal muudatusi veel tegema ei hakata.

Maanteeameti Lääne regiooni hooldevaldkonna juhi Hannes Vaidla sõnul on jutt järgmistest teelõikudest:

·         Risti – Kuijõe
·         Risti tee
·         Harju-Risti – Riguldi – Võntküla
·         Valgevälja tee
·         Nõmmküla – Aulepa – Österby.

2. talvine seisunditase eeldab, et tee liiklusintensiivusus on vähemalt 500 autot ööpäevas. Kõnealustel lõikudel on see aga oluliselt madalam. See tekitab olukorra, kus tee seisunditaseme saavutamine kloriidiga (puistatav sool) ei hakka tööle ning võib anda sootuks vastupidise efekti.

Hannes Vaidla: „Puistatud sool hakkab tööle, kui teed läbib piisav arv sõidukeid. Väiksema sageduse korral tekib situatsioon, kus puistatav soolakogus peab olema tunduvalt suurem, et avaldada mõju teekattepinnale, sulatades küll jää ja lume, kuid tee pind jääb märjaks ning temperatuuri langedes tekib jääd juurde.“

1. seisunditaseme teede puhul ei tohi lume paksus koheva lume puhul ületada 10 cm, märja lume korral 5 cm. Roopa sügavus ei tohi olla sügavam kui 4 cm. Nendest punktidest kinnipidamist jälgitakse teraselt. Võimalikest probleemidest tuleb teatada infonumbrile 1510.

Sel talvel Lääne maakonna riigimaanteedel muutusi ei tule ning ühegi tee talvist seisunditaset ei muudeta. Mainitud teelõigud on jälgimise all ning seisunditaseme muutmine tõuseb uuesti päevakorda tuleval aastal.

Täpsem info:
Tiit Ruut
Maanteeameti Haapsalu esinduse hooldeosakonna peaspetsialist
5345 7102
tiit.ruut@mnt.ee

 

Sündmuste kalender
Kõik kategooriad
Oota!
Tagasiside toimetusele