Kohaliku omaalgatuse programmi sügisvoorus toetuse saanud projektid

Sisestatud: 05.12.2016

Kohaliku omaalgatuse programmi sügisvooru laekus taotlusi ligi kaks korda enam kui kasutada olevaid vahendeid. Läänemaalt esitati kokku 23 projektitaotlust mahus 31 605,18 eurot. Maakondliku komisjoni ettepanekul rahastatakse neist 13 projekti kogumahus 17 988,45 eurot.

Meetme 1 (kogukonna areng) eesmärgiks on kogukonna identiteedi tugevdamine, kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasv ning tõhusama koostöö.

Hindamiskomisjoni kõrgeima hinde sai Piirsalu külaseltsi projekt, kus küla 500. ja Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva tähistamiseks plaanitava etenduse „Piirsalu 500“ tarbeks korraldatakse näitlemise meistriklass.

Oru Seltsi projektiga „Õpime korrastama vana mööblit“ plaanitakse külakogukonna liikmetele anda uusi teadmisi ja oskusi vana mööbli restaureerimisel.

Kogukonnaliikmete kaasamiseks ja siduvuse suurendamiseks plaanib MTÜ Risti Huvi projekti „Indiaaniõhtud raamatukogus“.

Meetme 2 (elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine) eesmärgiks on kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide ja kogukonnaliikmetele vajalike teenuste olemasolu ja tagamine.

MTÜ Kirbla Külaselts projekt „Kirbla rahvamajja köögitehnika soetamine“ eesmärk on rahvamaja kööki elektripliidi, õhupuhasti ja külmiku hankimine. See annab võimaluse kasutada kööki õppeköögina, kus korraldada kogukonnale tervisliku toitumise ja toidukoolitusi. Samuti saab kööki kasutada erinevate ürituste läbi viimisel.

MTÜ Suitsusauna Selts SUSS projekt „Seljaküla külaplatsi elektrifitseerimine“, annab võimalused varustada elektriga külaplatsile ehitatava suitsusaun ja majapidamishoone.

MTÜ Vormsi Merepääste Selts soovib projekti „Vormsi Merepääste Seltsi reageerimisvõimekuse tõstmine“ toel hankida generaatori, mis võimaldab päästesündmustel efektiivselt ja sõltumatult tegutseda.

Sügisvoorus oli meeldiv näha päris mitut uut taotlejat ning huvitavat ideed, mis ka toetamist leidsid. Uus võimalus ideid realiseerida ja selleks kuni 2000 eurot toetust saada, on 1. aprillil 2017. 

Meetmest 1 (Kogukonna areng) toetatavad taotlused:

Jrk nr

Taotleja

Projekti nimi

Toetuse summa eurodes

Märkused

1.

MTÜ Piirsalu Küla Selts

Etenduse „Piirsalu 500“ näitlemise meistriklass

846,00

Täies mahus

2.

MTÜ Oru Selts

Õpime korrastama vana mööblit

1 084,35

Täies mahus

3.

MTÜ Risti Huvi

Indiaaniõhtud raamatukogus

900,00

Täies mahus

4.

MTÜ Lääne maakonna spordiliit Läänela

Läänemaa Sõprade liiga

2 000,00

Täies mahus

5.

MTÜ Hoovõtukeskus

Sära silma

1 962,26

Osalises mahus

6.

MTÜ Noorte Vaba Aeg

Haapsalu lasteaed Tareke perepäev „Ratastega Paralepa terviserajal“

1 209,44

Täies mahus

7.

MTÜ Igapäevakeskus

Koolitus "Kohalikust savist Rumfordi kamina ehitamine"

1 069,21

Osalises mahus

 

KOKKU

 

9 071,26

 

Meetmest 2 (Elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine) toetatavad taotlused:

Jrk nr

Taotleja

Projekti nimi

Toetuse summa
eurodes

Märkused

1.

MTÜ Kirbla Külaselts

Kirbla rahvamajja köögitehnika soetamine

1 061,97

Täies mahus

2.

MTÜ Suitsusauna Selts SUSS

Seljaküla külaplatsi elektrifitseerimine

1 575,60

Täies mahus

3.

MTÜ Vormsi Merepääste Selts

Vormsi Merepääste Seltsi reageerimisvõimekuse tõstmine

1 552,50

Täies mahus

4.

MTÜ Taebla Spordi- ja Kultuuriklubi Kehale ja Vaimule

Taebla aleviku ühisürituste helikvaliteedi parendamine

2 000,00

Täies mahus

5.

MTÜ Oru Spordiklubi

Linnamäe rekreatsiooniala paviljoni püstitamine

2 000,00

Täies mahus

6.

MTÜ Rõude Muuseum

Rõude muuseumile kokkupandavad lauad-toolid.

727,12

Osalises mahus

 

KOKKU

 

8 917,19

 

Info:
Mati Kallemets
472 5618
Mati.Kallemets@laane.maavalitsus.ee
www.laane.maavalitsus.ee

Sündmuste kalender
Kõik kategooriad
Oota!
Tagasiside toimetusele