Osale rahvusvahelisel seminar-koolitustel Haapsalus

Sisestatud: 28.11.2016

Järgmisel nädalal toimub Läänemaa omavalitsusliidu juhtimisel rahvusvahelise projekti “Together-best practices exchange for integrating refugees“ kohtumine, mis keskendub erinevate sotsiaalsete gruppide omavahelise sidususe suurendamisele tänase rändekriisi kontekstis. Projekti peamine eesmärk on toetada koolitajaid ja spetsialiste, kelle tööülesanneteks on tegelemine sisserändajatega.

Projektinädala jooksul kohtuvad koordinaatorid Portugalist, Norrast ja Eestist. Viiakse läbi erinevaid koolitusi sihtgruppidele, kaasa arvatud välispartneritele ning jagatakse parimaid praktikaid ja meetodeid. Olulisel kohal on probleemide teadvustamine ning võimaluste leidmine nende ennetamiseks.
Projekti toetab Euroopa Liidu programm Erasmus+, mille elluviijaks Eestis on Sihtasutus Archimedes.

Läänemaa omavalituste liit koos maakonna turvalisuse nõukoguga korraldab kaks rahvusvahelist seminar-koolitust.
Osalema on oodatud kõik huvilised. Seminar-koolitused on tasuta.

6. detsember kell 10.00

"Kui puudub ühtne vahekeel suhtluseks. Kuidas võtta maha hirme ja tõsta õpihuvi”.
KOHT: TLÜ Haapsalu Kolledžis, Lihula mnt 12, Haapsalu.
Koolitusele õpitakse koos unikaalset keeleõppe meetodit, mis võimaldab eesti keelt õppida ja õpetada ilma vahenduskeelt (nt inglise keelt) kasutamata.
Koolituse jooksul kasutatakse erinevaid aktiivõppe võtteid. Osalejad saavad ise kogeda, kuidas õppida võõrkeelt emakeelt kasutamata. Näidistunnis õpivad osalejad eesti keelt.

Oodatud on keeleõpetajad, välissuhete juhid, sisserändega kokkupuutuvad eksperdid ja spetsialistid.
Koolitajaks on Ebe Talpsepp (Sugesto OÜ).

8. detsember kell 10.00

KOHT: Lääne Maavalitsus (Haapsalu, Lahe 8)
Seminar-koolitus, kus arutatakse erinevaid sotsiaaltöö valdkonnas esinevaid probleeme, muu hulgas sisserändega seonduvaid küsimusi. Lahendusi ja võimalusi otsitakse ühiselt koos rahvusvaheliste partneritega. Seminari käigus selgitatakse välja, milliseid sisserändega seotud probleeme või kitsaskohti sotsiaaltöötajad oma töös ette näevad ning kuidas neid ennetada/lahendada.
Huvitatutel on võimalus kandideerida õppereisidele Portugali ja Norrasse, kus erinevate olukordadega saab tutvuda vastava riigi kontekstis.

Oodatud on sotsiaaltöötaja, arendustöötaja, sisserändega kokkupuutuv spetsialist jt.
* Koolituse töökeeleks on inglise keel. Kokkuvõtvaid arutelusid aidatakse tõlkida.

Kuna kohtade arv on piiratud, siis palume kindlasti eelnevalt registreeruda hiljemalt 1. detsembriks 2016.

Selleks saata e-kiri aadressil: rearaus@gmail.com

Kontakt:
Rea Raus, rearaus@gmail.com
507 2383

Koolitusi finantseerib LOVL rahvusvaheline Erasmus + projekt “Together: best practices exchange for integrating refugees” ja Euroopa Sotsiaalfond koostöös Siseministeeriumiga ning tegevus toimub projekti „Riskikäitumise ennetamine, riskis olevate perede toetamine ning turvalise elukeskkonna arendamine“ alategevuse 2.4 „Maakondliku võrgustikutöö edendamine turvalisuse suurendamiseks“ raames.

Kontakt:
Hele Leek-Ambur, hele@lovl

Sündmuste kalender
Kõik kategooriad
Oota!
Tagasiside toimetusele