Läänemaa Sädemed 2016

Sisestatud: 25.11.2016

Läänemaa Arenduskeskus koostöös Kodukant Läänemaaga ja Läänemaa maavalitsusega on aastaid tunnustanud maakonna kodanikuühiskonna arengusse panustajaid. Tunnustusi jagatakse neljas kategoorias: Läänemaa sädeinimene, Läänemaa parim kodanikuühendus, silmapaistvam kodanikuühenduste projekt ning parim kodanikuühiskonna toetaja.

Sel aastal valiti Läänemaa sädeinimesteks Katrin Tiido ja Helen Edasi, Varje Ojala-Toos, Peep Aedviir ning Kristi-Carolina Reinmaa. Läänemaa parima kodanikuühenduse tiitel läks MTÜdele Rälby külaselts ja Igapäevakeskus. Silmapaistvamaks kodanikuühenduse projektiks sai Lihula valla kohvikute päev ning suurimad kodanikuühiskonna toetajad on Aardemaa OÜ ning Koit Uus. 


Läänemaa sädeinimesed 2016 – Katrin Tiido ja Helen Edasi
Katrin ja Helen on inimesed, kes oma põhitöö kõrvalt leiavad aega olla toeks noortele, kel kooli ja koduga on suhted kiiva kiskunud. Nad panustavad iganädalaselt tunde mentorpere kokkusaamisel osalemiseks. Nende poole on noorel võimalik oma murede ja probleemidega pöörduda igal ajal. Katrin ja Helen aitavad korraldada kord veerandis nn ekspertlaagrit hädas ja ohus olevatele lastele.

Läänemaa sädeinimene 2016 – Varje Ojala-Toos
Varje on inimene, kes käivitab protsessid ja teod. Ta toob inimestest välja nende parimad omadused ning suudab meeskonnad ühte sulatada ja ühises suunas liikuma panna.
Varje panustab väga palju oma vaba aega ühiskondlikku tegevusse ja osaleb aktiivselt projektide kirjutamises. Ta on särav, sihikindel, südamlik ning ülimalt töökas ja pühendunud inimene.
Varje Ojala-Toosi esitati sädeinimeseks viiel korral.

Läänemaa sädeinimene2016 – Peep Aedviir
Peep on silmapaistev noor kodanik, ametnik, isa ja abikaasa, kes võiks olla eeskujuks igale läänlasele. Ta osaleb aktiivselt Läänemaa orienteerumisklubis Okas, MTÜs Rotelevik ning õpib kaugõppes Haapsalu kolledžis rakendusinformaatikat. Ta on aktiivne sportlike ürituste korraldaja ning olnud aastaid rajameistriks ja kohtunikuks orienteerumisvõistlustel.

Läänemaa sädeinimene 2016 – Kristi-Carolina Reinmaa 
Kristi-Carolina on MTÜ Massu Ratsaklubi asutaja ning ta on sihikindlalt rajanud Hanila vallas Massu mõisa territooriumile kaasaegsed ratsutamise võimalused. Treeningvõimalusi kasutatakse küll üle Hanila valla piiride, kuid kõige rohkem saavad tema entusiastlikust tööst kasu kohalikud lapsed, kes treeningutel osalevad eelistatuna ja soodustustega. Elukutselt on Kristi-Carolina õpetaja, kodus on tal kasvamas viis last.

Läänemaa parim kodanikuühendus 2016 – MTÜ Rälby külaselts 
Rälby külaselts on paljude ettevõtmiste eestvedaja Vormsi saarel.
Külaselts on edukalt viinud ellu erinevaid kodanikuühiskonna projekte. Korraldatakse mitmeid üritusi, kus kohtuvad tänased ja endised vormsilased. Rälby külaseltsi liikmed räägivad kaasa erinevate valla probleemide aruteludel ja kodanikualgatuslikel saare arengut puudutavate küsimuste aruteludel.
Rälby külamaja on avatud külalistele ja saare teistele organisatsioonidele. Igasuviselt on avatud Rälby Egili tuuleveski, kus on näitus ja kohalik käsitöö.

Läänemaa parim kodanikuühendus 2016 – MTÜ Igapäevakeskus
Igapäevakeskus on seadnud oma eesmärgiks kohaliku kogukonna aktiviseerimise ja informeerimise, kohalikele noortele tegevusvõimaluste loomise, kultuuri ja spordiürituste ning koolituste läbiviimise.
MTÜ korrastab Martna keskuses ruume kohaliku kogukonna tegevus- ja infokeskuse tarbeks. KOP programmi toel on vahetatud välja hoone aknad ja korraldatud savikrohvikoolitus, mille käigus korrastati osad ruumide seintest.

Atraktiivseim kodanikuühenduste projekt või tegu 2016 – Lihula valla kohvikute päev.
Lihula valla esimene kohvikutepäev tõi välja palju kohvikuid, hulga korraldajaid ning uskumatult palju külastajaid. Sel päeval elas ja hingas kogu Lihula vald kohvikutepäeva rütmis.
Ettevõtmine oli põhjalik ja mitmekesine. Avatud oli 9 linnakohvikut ja 4 külakohvikut Lihula vallas, toimus rikkalik kultuuriprogramm, korraldusmeeskonnas lõi kaasa rohkem kui 100 inimest. Pandi käima tasuta buss, loodi google maps rakendus ja QR-koodide süsteem.
Kohvikutepäev oli suurepärane näide kodanikuühiskonna, kaasamise ning ühiselt panustamise jõust. Täna käivad juba ettevalmistused uueks aastaks.

Parim kodanikuühiskonna toetaja 2016 – Aardemaa OÜ
Aardemaa OÜ on toetanud läbi aastate erinevaid ühendusi, seltse ja organisatsioone auhindade, kringlite, tortide jms. Ettevõtte omanik Toivo Aardemaa on suurepärane inimene ja suhtleja, kes on alati valmis ära kuulama ja abivajajat abistama. Ettevõte ise jääb pigem tagasihoidlikuks ega afišeeri oma abi. Tänu OÜ Aadremaa toetusele on mitmed Läänemaa sportlased saanud tuule tiibadesse ning vahvad üritused peetud.

Parim kodanikuühiskonna toetaja 2016 – Koit Uus
Koit Uusi eestvedamisel ja toetusel loodi Läänemaal mentorperede süsteem, kus vabatahtlikud täiskasvanud aitavad ja toetavad abivajavaid põhikooliealisi õpilasi, kellel on probleeme koolikohustuse täitmisega. MTÜ Hoovõtukeskus on saanud toimetada juba pea kolm aastat.
Koit Uusi eestvedamisel on ellu kutsud ka mitmeid mittetulundusühendusi, näiteks MTÜ Pagula, mille eesmärk on aidata saabuvatel sõjapõgenikel meie ühiskonnas integreeruda, et nad oleksid võimelised edaspidi ka kohaliku kogukonna arengusse panustama.
Kõik loetletud sädeinimesi tänati täna, 24. novembril Penijõel toimunud tänuüritusel „Läänema tunnustab 2016“. Üritust korraldasid Lääne maavalitsus, Läänemaa omavalitsuste liit, Läänemaa arenduskeskus ja Kodukant Läänemaa.

Sündmuste kalender
Kõik kategooriad
Oota!
Tagasiside toimetusele