Omavalitsused saavad raha lasteaedade rekonstrueerimiseks

Sisestatud: 10.11.2016

Riigihalduse minister Arto Aas kuulutas välja toetuse taotlemise omavalitsuste lasteaedade rekonstrueerimiseks.

“Heas korras, energiasäästlikud ja turvalised lasteaiad on olulised igale perele ja omavalitsusele,” ütles riigihalduse minister Arto Aas. “Selle toetuse jagamisel eelistame lasteaedu, mis on kõige kehvemas seisus ja vajavad võimalikult kiiresti rekonstrueerimist.”

 

Toetus on mõeldud kohalikele omavalitsustele, et rekonstrueerida lasteaedu, parandades nende energiatõhusust ja vähendades ülalpidamiskulusid. Aasta 2019 lõpuks on planeeritud lasteaedadesse investeerida ligikaudu 14 miljonit eurot.

Omavalitsused peavad esitama taotluse, mille hindamisel arvestatakse energiatarbimise ja ülalpidamiskulude kokkuhoidu ning pinna kasutust lasteaias. Seejuures eelistatakse taotlusi, mille elluviimisel toob investeering kõige suurema mõju. Taotlusi saab esitada 13. märtsini, neid menetleb ja väljamakseid teeb Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Omavalitsus, kus elab 5000–11 000 inimest, saab esitada taotluse ühe lasteaiahoone kohta ning üle 11 000 elanikuga linn või vald saab esitada taotluse kahe lasteaiahoone kohta.

 

Alla 5000 elanikuga omavalitsused peavad toetuse taotlemiseks olema piirkonnas, kus toimuvad omavalitsuste ühinemisläbirääkimised, et oleks kokku vähemalt 5000 elanikku. Ühinevad omavalitsused peavad kokku leppima, millistele hoonetele toetust taotleda, ja esitama ühise taotluse.


Kolme lasteaiahoone jaoks võivad toetust taotleda ühinevad omavalitsused, juhul kui nende hulgas on üks vähemalt 5000 ja üks vähemalt 11 000 elanikuga linn või vald. Ühinevaid omavalitsusi ei kohelda ebasoodsamalt võrreldes ühinemiseelse seisuga, kui eraldiseisvana oleks neil võimalik rohkem taotlusi esitada.


Toetust saab taotleda lasteaedadele, kus käis tänavu 1. oktoobril vähemalt 40 last. Tingimustele vastab ligikaudu 90 protsenti kõigist munitsipaallasteaedadest. Toetus on suunatud eelkõige lasteaiahoonete terviklikule rekonstrueerimisele piirkondades, kus lasteaiad ka edaspidi tegutsevad.


Rahvusvahelise kliimapoliitika eesmärkide saavutamiseks kehtib Euroopa Liidus perioodiks 2013–2020 kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega enampakkumiste süsteem. Valitsus on otsustanud osa Eesti enampakkumiste tulust suunata lasteaedade rekonstrueerimiseks.


Toetust saab taotleda alates 14. novembrist e-toetuse keskkonna kaudu aadressil https://etoetus.struktuurifondid.ee. Taotluste esitamise tähtaeg on 13. märts 2017.

 

Loe lähemalt:

·         Lisainfo meetme kohta Keskkonnainvesteeringute Keskuse kodulehel: http://kik.ee/et/toetatav-tegevus/lasteaiahoonetes-energiatohususe-ja-taastuvenergia-kasutuse-edendamine

·         Riigihalduse ministri määrus “Avaliku sektori kohaliku omavalitsuse allsektori lasteaiahoonetes energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamise toetuse kasutamise tingimused ja kord

·         Määruse seletuskiri: http://www.fin.ee/public/CO2_seletuskiri_KOV.pdf   

 

Foto: Haapsalu lasteaed Vikerkaar

Lisainfo:

Ott Heinapuu
avalike suhete osakond
Rahandusministeerium
tel 611 3035 | 56 659 980
ott.heinapuu@fin.ee
www.fin.ee | Endla 13, 10122 Tallinn
twitter.com/rahandus | blogi.fin.ee

Elina Kink
kommunikatsioonijuht
Keskkonnainvesteeringute Keskus
tel 627 4330 | 5687 5797
Elina.Kink@kik.ee
www.kik.ee | Narva mnt 7a, 10117 Tallinn

Sündmuste kalender
Kõik kategooriad
Oota!
Tagasiside toimetusele