SA Innove ootab kohalikke omavalitsusi keeletegevuste taotlusvooru projektitaotlusi esitama

Sisestatud: 19.10.2016

Avatud on taotlusvoor "Keeleõppetegevused edukamaks toimetulekuks tööturul", kust saavad toetust taotleda haridusasutused ja kohalikud omavalitsused. Oodatakse projekte, mis pakuksid eesti keelest erineva ema- või kodukeelega elanikele keelealast vaba- ja kogemusõpet.

Omavalitsused peaksid hindama piirkonna keeleõppevajadust tervikuna ja sellest lähtuvalt esitama projektitaotlusi, milles pakutavad tegevused aitavad kaasa osalejate eesti keele oskuse parandamisele. 

Erinevates asutustes töötab kindlasti inimesi, kelle keeleoskus võiks parem olla. Soovitavalt võiks keeleõppeks kasutada aktiveerivaid viise, mitte piirduda koolitunniga klassiruumis. Töövahetused, kus keeleõppurid saadetakse kümblema eestikeelsesse keskkonda on väga häid tulemusi andnud, erialased kogemuste vahetamised, spordivõistlused või ühisürituste ettevalmistused parandavad samuti keeleoskust. Ka keeleklubid ja keelekohvikud, eestlasest mentoriga kirjavahetuse pidamine või eestikeelsetel kultuurisündmustel osalemine ja hilisemad arutelud on aidanud kaasa parema keeleoskuse saavutamisele. Millise tegevuse abil eesti keel selgemaks saaks, jääb iga projekti esitaja välja pakkuda. Julgustame loovalt mõtlema ja lennukaid ideid projektidesse kirjutama.

Projektitaotlusi oodatakse hiljemalt 28. novembriks kl 17.00 ja neid saab esitada struktuuritoetuste
e-keskkonna kaudu.

Taotlustingimuste
kohta leiate täpsema info Innove kodulehelt.

Lisainfo ja nõustamine telefonil
735 0528.

Mari Annus
sisekommunikatsioonijuht
SA Innove
Lõõtsa 4, 11415 Tallinn
527 6159 / 735 0534
mari.annus@innove.ee
www.innove.ee

 

Sündmuste kalender
Kõik kategooriad
Oota!
Tagasiside toimetusele