Läänemaa aasta noore, noorsootöötaja, sündmuse ja märkamise valimine

Sisestatud: 18.10.2016

Lääne maavalitsus soovib tunnustada maakonna parimat noort, noorsootöötajat, sündmust ja märkamist. Kuni 31. oktoobrini oodatakse ettepanekuid, kellele need tiitlid anda võiks. Ettepaneku võib esitada ka iseenda kohta.

Noorsootöö tunnustamine Läänemaal kutsuti ellu 2006. aastal. Tunnustamise eesmärk on tutvustada ja tõsta esile noorsootöösse panustanud ning seda edendanud isikuid ning silmapaistvamaid ja olulisemaid algatusi, millel on oluline mõju omavalitsuse, maakonna või üleriigilisel tasandil. 

Kandidaate saab tunnustamiseks esitada järgmistes kategooriates:

1) Aasta noor

2) Aasta noorsootöötaja

3) Aasta sündmus/koostöö

4) Märkamine

Kandidaate võivad esitada kõik juriidilised ja füüsilised isikud ning isik võib esitada ka iseennast. Viimasel juhul tuleb taotlusvormile lisada soovituskiri kolmandalt isikult. Tiitlit ei saa anda samas kategoorias samale isikule või organisatsioonile kahel järjestikusel kalendriaastal.

Kandidaatide esitamiseks tuleb täita kandidaadi esitamise vorm ja saata see Lääne maavalitsusele postiga (Lahe 8, 90503 Haapsalu) või elektrooniliselt e-posti aadressil ulle.erman@laane.maavalitsus.ee hiljemalt 31.oktoobril 2016.

Hindamiskomisjon vaatab taotlused läbi, hindab esitatud kandidaate kategooriate viisi ja valib saabunud taotluste hulgast välja kandidaadid maakondlikuks tunnustamiseks. Hindamiskomisjon võib ka ise esitada täiendavaid kandidaate vastavasse tunnustamise kategooriasse. Samuti võib komisjon teha maavanemale ettepaneku eriauhindade väljaandmiseks või jätta mõnes kategoorias sobivate kandidaatide puudumise tõttu tunnustatava tiitel välja andmata.

Maakondlikult tunnustatud isikule antakse kingitus ja maavanema tunnustuskiri 24. novembril toimuval „Läänemaa tunnustab 2016“ üritusel Penijõel.

Foto: 2015. aastal valiti aasta noorsootöötajaks Raigo Õiglas

Info:
Ülle Erman
Noorsootöö nõunik
Tel 472 5647

Sündmuste kalender
Kõik kategooriad
Oota!
Tagasiside toimetusele