Mõttekoda "Kuidas kogukond saab toetada õppijat" Piirsalu rahvamajas

Sisestatud: 26.09.2016

Hea kogukonna eestvedaja, külavanem, haridusvaldkonna asjaline. Kutsume Teid osalema mõttekojas „Kuidas kogukond saab toetada õppijat" 4. oktoobril kell 16.00 - 18.00 PIIRSALU RAHVAMAJAS

Registreerimine 1. oktoobrini Kodukant Läänemaa, Lea Lai: Lea@kklm.ee; tel 5691 7271

Eesti edasise arengu võti peitub haritud kogukonnas. Tänase Eesti probleemiks on täiskasvanute madal haridustase ja tihti on just maapiirkondades keskhariduse või kvalifikatsiooni puudumine ning vananenud oskused takistuseks elus edasi jõudmisel. Inimesi, kellel on haridustee pooleli jäänud on paraku väga raske üles leida. Nad kas häbenevad, ei oska informatsiooni leida või lihtsalt puudub motivatsioon ning julgus õpingute jätkamiseks. Täiskasvanute gümnaasiumide ja  kutseõppeasutuste senised kogemused näitavad, et lähedaste ja kogukonna toetus on peamised mõjutajad õpingute jätkamisel. Meie soov ongi koos teiega leida mõttekaaslasi, kuidas kogukonnad saavad toeks olla inimeste kooli tagasipöördumisele ja kooli lõpetamisele.

PÄEVAKAVA

  • Saabumiskohv
  • ETKA Andrase toetavate tegevuste tutvustamine  täiskasvanute tasemeõppesse tagasitoomiseks.
  • Ülevaade Haapsalu Täiskasvanute Gümnaasiumi tegevusest: hetkeolukord, probleemid ja võimalused.
  • Ülevaade külaliikumise Kodukant tegevusest piirkonnas ja kogukonna kaasamise kogemused.
  • Ühisarutelu: kuidas motiveerida inimesi õppima, kuidas sihtgruppideni jõuda, kuidas erinevate osapoolte koostöö saab toetada õppesse tagasipöördumist?

NB! Osalejatele hüvitame  transpordikulud!

Registreerimine 1. oktoobrini Kodukant Läänemaa  kontaktisikule Lea Lai adressile: Lea@kklm.ee; tel 56917271

Ümarlaua korraldab Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon Andras, kes  alates 2016. aastast viib Haridus- ja Teadusministeeriumi partnerina ellu Euroopa Sotsiaalfondi projekti "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" ja Eesti Külaliikumine  Kodukant.

Informatsioon
Anneli Peetso
Projekti koordinaator
ETKA Andras
5342 8565
anneli@andras.ee

Sündmuste kalender
Kõik kategooriad
Oota!
Tagasiside toimetusele