Algas taotluste edastamine kogukondliku turvalisuse 2016. aasta maakondlikku toetusvooru

Sisestatud: 08.09.2016

Kogukondliku turvalisuse maakondliku toetusvooru eesmärk on aidata kaasa ühiskonna kujunemisele, kus inimesed tunnevad end vabalt ja turvaliselt ning kogukonnad on turvalise elukeskkonna loomiseks võrgustunud, kus igaühe teadliku panuse ja kogukondliku koos tegutsemise kaudu on tagatud laiemalt ohtude ennetamine ning nutikas ja tulemuslik reageerimine õnnetustele, korrarikkumistele ja kuritegudele.

Toetatakse taotlusi, mis:

  • edendavad kohalikku ja piirkondlikku algatust turvalise elukeskkonna loomisel;
  • suurendavad turvalisuse loomisse panustavate ühenduste vahelist koostööd (sh edendavad võrgustikupõhist koostööd);
  • aitavad kaasa vabaühenduste võimekuse tõstmisele. 

Ühe projekti toetuse piirsumma on 3500 eurot.

Taotlus tuleb esitada hiljemalt 1. novembriks kl 16.30 taotleja asukohajärgsele või projekti tegevuste läbiviimise järgsele maavalitsusele.

Toetuste taotlemise kord, tingimused, taotlusvormid ning taotluse koostamise juhendid ja infopäevade toimumiskohad on aadressil http://www.kysk.ee/taotlusvoorud/tur16.

Taotlejaks võivad olla:
- Eesti Vabariigis registreeritud mittetulundusühingud, sihtasutused ja usulised ühendused;
- vabatahtlikku päästekomandot pidavad kohaliku omavalitsuse üksused. 

Paneme taotlejatele südamele, et enne taotlema asumist kõik tingimused läbi loeksite, kindlasti õigeid vorme täidaksite ja mistahes küsimuste korral võimalikult aegsasti oma maavalitsuse poole pöörduksite.
 
Tehniline lisainfo:
Tarmo Treimann
SA Kodanikeühiskonna sihtkapital vabaühenduste toetusprogrammi koordinaator
656 0487, 5301 3652, tarmo@kysk.ee
Ülle Jaansalu
Lääne maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna vanemspetsialist
472 5617, ulle.jaansalu@laane.maavalitsus.ee

Sisuline, taotluse koostamise abi:
Tiina Ojamäe
Läänemaa arenduskeskuse MTÜ konsultant
473 5538, 5635 2591, tiina@lak.ee

 

Sündmuste kalender
Kõik kategooriad
Oota!
Tagasiside toimetusele