Märka ja anna teada ohukohtadest

Sisestatud: 16.07.2016

Maakondlik turvalisuse nõukogu palub maakonna elanike kaasabi, et välja selgitada, millised on inimeste arvates murekohad, mis häirivad ühes või teises kogukonnas elades nende turvalisusetunnet. Ohukohtade kaardistamiseks on loodud online küsitlus. Saadud info põhjal tehakse kokkuvõtte, mis aitab kohalikul omavalitsusel analüüsida olemasolevat olukorda ohutuse ja tervise aspektist ning planeerida tegevusi elanike turvalisuse tagamiseks.

Ohukohaks võivad olla nii puudulikult hooldatud spordi- või mänguväljakud, turvamata ujumiskohad, valesti planeeritud haljastus, lahtised koerad, hooletu parkimine ja õueala märkide puudumine, lagunevad hooned, katkised teed, avatud kommunikatsioonisüsteemid kui ka näiteks tegevusetute noorte kogunemiskohad, alkoholi kuritarvitamine (kuritarvitamise paigad) jms. 

Vigastuste ja mürgistuste tekkimise peamiseks põhjuseks on elanike riskiv, liiklusohtlik ja vägivaldne käitumine, alkoholi liigtarvitamine, ohutusnõuete eiramine ning vähene turvavahendite kasutamine. Samuti elu- ja töökeskkonnast tulenevad ohud, näiteks ebasoodsad elamistingimused, halb mänguväljakute ja teede olukord, töötingimuste ja töövahendite ebaturvalisus.

Maakondlik turvalisuse nõukogu saab korraldada nii väiksematele kui suurematele elanike gruppidele erinevatel teemadel teabepäevi kohtadel ja maakonnakeskuses, korraldada koolitusi, koostada teemakohaseid teavitusi ja käitumisjuhiseid inimestele ohuolukorras tegutsemiseks ja anda neist teada meedia kaudu või postitades personaalselt jne.

Online küsitlus on üleva ka Lääne maavalitsuse kodulehel. Otsetee küsitluse juurde asub: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScauUCAwlcXxwAkc4PZLV1vj6Rj9JVKHs5W5sJXboXVyYCZ6Q/viewform

Küsimustikule vastamise tähtaeg on 1. september 2016.

Sündmuste kalender
Kõik kategooriad
Oota!
Tagasiside toimetusele