Info parvlaevaliiklusest Vormsi liinil alates 01.06.2016

Sisestatud: 30.05.2016

Lääne maavalitsuse poolt läbiviidud hanke tulemusena sõlmis Lääne maavanem Kihnu Veeteed ASga Vormsi liini avaliku teenindamise lepingu, mille järgi alustab Kihnu Veeteed alates 1. juunist 2016 opereerimist Sviby-Rohuküla-Sviby reisiparvlaevaliinil riigile kuuluva parvlaevaga Ormsö.

 Avaliku teenindamise leping sõlmiti kuni 31.05.2021.

Senise vedaja, Väinamere Liinid OÜga lõpeb otseleping 31. mail 2016. PL Ormsö üleandmine uuele operaatorile toimub Rohuküla sadamas peale sõiduplaanijärgsete reiside lõpetamist. Et välistada võimalikud tõrked praamiliikluses 1. juunil, tellis Lääne maavalitsus hommikusteks reisideks asenduslaeva Reet. Asenduslaeva kasutamise vajadus selgub alles 31. mai õhtul või 1. juuni hommikul ja sõltub sellest, kui kiiresti ja tõrgeteta Ormsö üleandmine-vastuvõtmine operaatorite vahel.

Laeva üleandmine Väinamere Liinid OÜ poolt uuele operaatorile toimub 31. mai õhtul Veeteede Ameti ametnike valvsa pilgu all. Veeteede Amet teeb omalt poolt kõik, et tagada Ormsö õigeaegne üleminek uuele meeskonnale, kuid siiski tuleb valmis olla ka võimalikuks viivituseks. Kuid sellele on lahendus asenduslaeva näol olemas ning seega ei jää ükski graafikujärgne reis ära (vt sõidugraafikut siit: http://www.veeteed.com/index.php?moodul=100&idc=1011003100010001000&l=1&al=1&periood=361)

Inimeste jaoks, kellel on plaanis reisida Vormsi ja mandri vahel 1. juuni hommikul, on Kihnu Veeteed AS kindluse mõttes avanud operatiivse infotelefoni numbriga 5343 0916, samuti saab infot Kihnu Veeteed ASi kodulehelt www.veeteed.com ning Veeteede Ameti lehelt Facebookis  https://www.facebook.com/veeteedeamet/

E-piletite müük Vormsi liinil toimub Kihnu Veeteed AS veebilehel: http://www.veeteed.com/  

Sõidukite sooduskaardi taotlusi saab esitada Kihnu Veeteed AS veebilehel. Vormsi sõiduki sooduskaart väljastatakse vedaja poolt isiku taotluse alusel füüsilisele või juriidilisele isikule, kelle elukohaks rahvastikuregistri veoteenuse kasutamise aasta 01. Jaanuari seisuga või asukohaks äriregistris on märgitud Vormsi vald, tingimusel, et sõiduki registreerimistunnistusele on eelnimetatud isik kantud omaniku, vastutava kasutaja või kasutajana. Kui sõidukile on varasemalt väljastatud Väinamere Liinid OÜ poolt sooduskaart, siis selle uuesti aktiveerimiseks edastage AS-le Kihnu Veeteed koopia sõiduki registreerimistunnistusest e-postile veeteed@veeteed.com

E-pileti ostul toimub kohaliku sooduse tuvastamine isikukoodi ja sõiduki registreerimisnumbri alusel.

Sõiduplaanide ja hinnakirjadega on võimalik tutvuda Kihnu Veeteed AS veebilehel: http://www.veeteed.com/ või Lääne maavalitsuse veebilehel: http://laane.maavalitsus.ee/praamiliiklus

Sündmuste kalender
Kõik kategooriad
Oota!
Tagasiside toimetusele