Selle kevade viimased toiduhügieeni- ja tööohutuse koolitused

Sisestatud: 25.04.2016

Enne suve, maikuus on võimalik läbida HKHK-s toidukäitlejatele vajalik toiduhügieenikoolitus või osaleda töötervishoiu ja tööohutusalasel koolitusel.

Koolitaja on Lea Kiis

Sihtrühm: toidukäitlejad (kokad, abikokad, ettekandjad jpt)
Eesmärk:  koolitus viiakse läbi vastavalt Toiduseadusele ja Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusele nr. 852/2004.Õppija omandab toidukäitlemiseks vajalikud hoiakud ja oskused.

Kursuse teemad: toiduhügieeni põhimõisted. Mikroorganismid ning nende kasvu ja paljunemist mõjutavad tegurid. Toiduainete kaudu levivad haigused, toidu füüsikalised, keemilised ja mikrobioloogilised ohud. Toidu säilitamise viisid. Enesekontrolli põhimõtete tutvustamine. Õigusaktid.

Maksumus: 25 eurot

Töötervishoiu ja tööohutusalane koolitus töökeskkonna volinikele ja nõukogu liikmetele algab 10. mail (kestab kolm õppepäeva), algusega kell 9:00
Koolitaja on Urmas Käär

Sihtrühm: ettevõtete töökeskkonnavolinikud, nõukogu liikmed, tööandjad ja töökeskkonna spetsialistid
Eesmärk: anda vajalikke teadmiseid vastutustundliku ja professionaalse ettevõtte töökeskkonnaspetsialisti ja nõukogu liikme kujunemiseks, kes tegutsevad vastavuses kehtiva seadusandluse ja õigusaktidega.

Teemad:
Töökeskkonnalase töö korraldamine ettevõttes (1 õppepäev)
Töökeskkonna ohutegurid, nende mõju inimestele ja abinõud ohutegurite mõju vähendamiseks või kõrvaldamiseks (2 õppepäev)
Töökeskkonna riskide hindamine (3 õppepäev)
Eksam
Vajadusel saab koolitusel osaleda ka õppepäevade kaupa. 

Kursuse maksumus ühele osalejale on 105 eurot (sisaldab õppematerjale ja kohvipausi). Ühe õppepäeva hind on 40 eurot.

Info ja registreerimine tel 6661745, 5081016, koolitused@hkhk.edu.ee

Sündmuste kalender
Kõik kategooriad
Oota!
Tagasiside toimetusele