Läänemaa omavalitsuste ühtse jäätmekava 2016-2020 avalikustamisest

Sisestatud: 18.04.2016

Läänemaa omavalitsuste ühtse jäätmekava 2016-2020 eelnõu avalikustamine toimub 3. maist 2016 kuni 17. maini 2016. Kava eelnõuga on võimalik tutvuda Haapsalu, Ridala, Martna, Lääne-Nigula, Hanila, Nõva, Noarootsi, Lihula, Kullamaa ja Vormsi omavalitsuste kodulehtedel ning Läänemaa Omavalitsuste Liidu kodulehel.

Kirjalikud ettepanekud ja täiendused saata e-postiga aadressil lovl@lovl.ee või esitada kirjalikult hiljemalt 18. maiks 2016 aadressil:

 

Läänemaa Omavalitsuste Liit,
Lihula mnt 12
90507, Haapsalu

Läänemaa ühtse jäätmekava 2016-2020 eelnõu arutamiseks korraldatakse avalik arutelu 20. mail 2016 kell 13.00 Läänemaa Omavalitsuste Liidus (Lihula mnt 12, Haapsalu). Kui avaliku väljapaneku kestel ei esitatud ühtegi ettepanekut või vastuväidet, avalikku istungit ei korraldata.

 

Läänemaa ühtse jäätmekava 2016- 2020 eelnõusse on sisse viidud Lääne maavalitsuse ja Keskkonnaameti ettepanekud ning täiendused.

Sündmuste kalender
Kõik kategooriad
Oota!
Tagasiside toimetusele