Lõppes kohaliku omaalgatuse programmi projektitaotluste vastuvõtmine

Sisestatud: 11.04.2016

Kohaliku omaalgatuse programmi kevadvoorus laekus Läänemaalt kokku 31projektitaotlust mahus 49 469,47 eurot, mida on 39,5% enam kui kasutada olevaid vahendeid. Kohaliku omaalgatuse programmi käesoleva aasta kevadvoorus on kasutada 29,9 tuhat eurot. Projektitaotluste kogumaht koos 19,6% omafinantseeringuga on 61 562,71 eurot.

Lääne maakonna piirkondade järgi jagunesid ühendustelt laekunud projektitaotlused järgnevalt:

Jrk nr

Piirkond

Meede 1

Meede 2

Taotluste maht kokku

Taotluste arv kokku

1.

Läänemaa

8 152,90

0,00

8 152,90

5

2.

Hanila

1 999,83

5 746,62

7 746,45

4

3.

Haapsalu

7 096,24

0,00

7 096,24

4

4.

Lääne-Nigula

3 622,95

2 514,98

6 137,93

4

5.

Lihula

3 721,18

2 000,00

5 721,18

3

6.

Martna

2 990,00

2 330,00

5 320,00

4

7.

Ridala

3 368,03

0,00

3 368,03

3

8.

Vormsi

0,00

2 241,00

2 241,00

2

9.

Kullamaa

0,00

1 900,00

1 900,00

1

10.

Noarootsi

0,00

1 785,74

1 785,74

1

 

Kokku

30 951,13

18 518,34

49 469,47

31

 

Enim laekus projektitaotlusi meetmesse 1, kogukonna areng. Siia kogunes 19 taotlust kogusummas 30 951,13 eurot. Seda on 6 võrra vähem kui eelmisel aastal samal perioodil. 2 projektitaotlust on kogukonna turvalisuse parandamiseks, 9 taotlust traditsiooniliste ürituste, kokkutulekute, festivalide ja vabaõhuürituste korraldamiseks. 3 projektitaotlust on esitatud ühenduste poolt liikumisharrastuse, tervislike eluviiside ürituste ja külade spordimängude korraldamiseks, 2 kogukonna pärandi uurimiseks ja kogumiseks ning 3 kogukonna liikmetele uute oskuste koolituste omandamiseks.

Meetmesse 2, kogukonna teenused, laekus 12 projektitaotlust kogusummas 18 518,34 eurot. Selles meetmes esitatud projektitaotlustes kavandatakse kogukonnale vajalike teenuste arendamist 5, kogukonnale vajalike sotsiaalsete teenuste arendamist samuti 5 ning kogukonna turvalisuse parandamist 2 korral.

Esmakordselt laekus taotlusi 9 ühenduselt.

Lääne maavalitsusel on projektitaotluste menetlemiseks aega 40 tööpäeva, mille jooksul maavalitsuse spetsialistid koos maakondliku hindamiskomisjoniga tutvuvad ühenduste poolt esitatud taotluste sisuga ja külastavad kavandatavaid investeeringuobjekte kohapeal. Puuduste avastamisel teavitatakse taotlejat, kellel on siis 5 päeva aega tehniliste puuduste kõrvaldamiseks ning maavalitsusele täienduste esitamiseks.

Nõuetele vastavaks tunnistatud taotlused esitatakse maavanema poolt moodustatud komisjonile hindamiskriteeriumide alusel hindamiseks. Maakondlik hindamiskomisjon teostab taotluste sisulist hindamist ja teeb maavanemale põhjendatud ettepanekud toetuse taotluse rahuldamise või mitterahuldamise kohta.

Sündmuste kalender
Kõik kategooriad
Oota!
Tagasiside toimetusele