11. aprillist avaneb hajaasustuse programmi taotlusvoor

Sisestatud: 05.04.2016

Lääne maavalitsus annab teada, et algab hajaasustuse programmi taotluste vastuvõtt Hanila, Lihula, Lääne-Nigula, Martna, Noarootsi, Nõva, Ridala ja Vormsi vallas. Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

Toetust saab taotleda hajaasustuspiirkondades asuvate majapidamiste jaoks veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ja autonoomsete elektrisüsteemide rajamiseks.

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes elavad rahvastikuregistri andmete kohaselt hiljemalt 1. jaanuarist 2016 alaliselt majapidamises, millele nad toetust taotlevad. Maksimaalne toetus programmist on ühe majapidamise kohta 6500 eurot, omafinantseering peab kokku moodustama vähemalt kolmandiku projekti kuludest.

Täpsemad tingimused ja taotlusvormid on kättesaadavad EASi veebilehel: http://www.eas.ee/teenus/hajaasustuse-programm/#articleblock-Taotlejale ja Lääne maavalitsuse veebilehel: https://laane.maavalitsus.ee/hajaasustuse-programm.  

Programmdokumendis kehtestatud nõuetele vastavad taotlused tuleb esitada majapidamise asukohajärgsele vallavalitsusele alates 11.04.2016, esitamise viimane tähtpäev on 13.06.2016.

 

Lisainfo:
Ülle Jaansalu
Arengu- ja planeeringuosakonna vanemspetsialist
472 5617, 5343 2237

 

Sündmuste kalender
Kõik kategooriad
Oota!
Tagasiside toimetusele