Maakonnaplaneeringu eskiislahenduse avalikustamine

Sisestatud: 15.03.2016

Kuni 28. märtsini saab tutvuda Lääne maakonnaplaneeringu eskiislahendusega. Planeering on avalikustatud Lääne maavalitsuse veebilehel ja Lääne maavalitsuses tööaegadel.

Maakonnaplaneering on riigi ja regiooni tasandil koostatav planeering, millel on kaks peamist eesmärki. Esiteks maakonna ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määratlemine ning teiseks riiklike ja kohalike ruumilise arengu vajaduste ning huvide omavaheline tasakaalustamine.

Maakonnaplaneeringu eskiislahenduse kohta saab esitada ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi kuni 28. märtsini 2016 posti teel (Lääne maavalitsus, Lahe 8, 90503 Haapsalu) või elektrooniliselt info@laane.maavalitsus.ee.

 

Lääne maakonnaplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu toimub 1. aprillil 2016 kell 14.00 Lääne maavalitsuse saalis (Lahe 8, Haapsalu).

 

https://laane.maavalitsus.ee/koostatav-maakonnaplaneering

 

Täiendav info planeeringu kohta: arengu- ja planeeringuosakonna juhataja asetäitja Grete Kindel (tel 472 5616 või grete.kindel@laane.maavalitsus.ee).

Sündmuste kalender
Kõik kategooriad
Oota!
Tagasiside toimetusele