Kodukant Läänemaa sai asjaliku strateegia eest preemiaks 700 688 eurot

Sisestatud: 04.03.2016

Eile toimunud korraline MTÜ Kodukant Läänemaa üldkoosolek algas meeldiva uudisega, kui tegevjuht Ene Sarapuu tegi teatavaks maaelu ministri otsuse kiita heaks Kodukant Läänemaa strateegia 2014-2020+ ning premeerida Kodukant Läänemaad 700 688 euroga.

Kodukandi juhatuse esimees Merle Mäesalu sõnul on see tunnustus kõigile liikmetele, kes aitasid strateegiat kahe aasta jooksul koostada. „Eraldi tänan ja tunnustan hea töö eest tegevjuhti Ene Sarapuud ning konsulente Lea Lai ja Larissa Mandelit,“ lisas Mäesalu. 

Üldoosolek kinnitas ühingu  2015. a aastaaruande ja bilansi ning valis juhatusse uue liikme, kes esindab mittetulundussektorit. Uueks juhatuse liikmeks määrati Margus Medell, kes juhib täna MTÜ -d Läänemaa Rannakalanduse  Selts.

Maaeluministri 01.03.2016 käskkirja nr 41 „ Kohaliku arengu strateegiate heakskiitmine ning kohaliku tegevusgrupi toetuse ja LEADER – projektitoetuse eelarve kolmas osa strateegiate kvaliteedi põhjal kohalike tegevusgruppide kaupa aastateks 2014 – 2020“ järgi kiideti heaks kõikide tegevusgruppide strateegiad. LEADER tegevusgruppe on 26 ja strateegiate hindamise tulemusena premeeriti neid kokku 17 660 000  euro ulatuses.

 

Kodukant Läänemaa LEADER strateegiale eraldatud lisasumma üle 700 tuhande euro andis seitsmes koht pingereas ja sellest 560 550 eurot on ette nähtud LEADER – projektide toetamiseks ning 140 138 eurot kohaliku tegevusgrupi toetuseks.

 

Jätkub LEADER- projektitoetuse taotlejate nõustamine. Projektitaotluste vastuvõtt toimub e-pria keskkonnas 14.03. -18.03.2016.

Info ja nõustamine:
Larissa Mandel, konsulent tel. 5397 7603, e-post: larissa@kklm.ee
Lea Lai, konsulent tel. 56 91 7271, e-post:  lea@kklm.ee
Ene Sarapuu, tegevjuht tel. 5665 3668; e-post:  ene@kklm.ee

Koostas:

Ene Sarapuu
Kodukant Läänemaa tegevjuht
Tel: 5665 3668

 

 

Lugupidamisega

 

Ene Sarapuu
KKLM tegevjuht

56653668

ene@kklm.ee

 

 

 

 

 

Sündmuste kalender
Kõik kategooriad
Oota!
Tagasiside toimetusele