Ühis-, suur- ja kogukonnateenuse projektitaotluste esitamise tähtaeg on 1. märts

Sisestatud: 17.02.2016

Eilse MTÜ Kodukant Läänemaa juhatuse koosoleku otsuse järgi tuleb kõikidel, kes soovivad LEADER meetmetest taotleda toetust kogukonnateenuse arendamiseks või ühis- ja suurprojektiks, mille summa ületab 64 000 eurot, esitada taotlus Kodukant Läänemaa büroosse (Nurme 2, Haapsalu või e-post laaneliider@kklm.ee) hiljemalt 01.03.2016. a.

Vastavalt Kodukant Läänemaa strateegiale 2014-2020+ peavad kõik eespool nimetatud projektid saama enne taotluse sisestamist e-pria keskkonda üldkoosoleku heakskiidu. Kodukant Läänemaa (KKLM) üldkoosolek toimub 3. märtsil 2016.

KKLM  LEADER projektitoetuse taotlusega koos tuleb Kodukandi büroosse esitada ka

eelarve, investeeringu puhul lisada põhiprojekt. Üldkoosolekul saab iga kogukonnateenuse, ühis- ja suurprojekti esindaja võimaluse tutvustada kuni viie minuti jooksul projektitegevusi. Seejärel otsustab üldkoosolek lihthäälteenamusega selle heakskiitmise. Heakskiitmise korral saab taotleja projektitaotluse esitada ajavahemikul 14.-18. märts 2016. e-pria keskkonda.

Üldjuhul on suurim võimalik toetussumma projekti kohta 64 000 eurot, vähim 2000 eurot. Suurprojektidele, millel on märkimisväärne mõju piirkonnale (nt luuakse palju uusi töökohti), on võimalik toetust saada kuni 200 000 eurot. Samuti ühisprojektidele, millega on hõlmatud vähemalt 4500 elanikku ning milles osaleb minimaalselt 5 partnerit. Lähtuvalt KKLM strateegiast on kogukonnateenus  kogukonna vajaduspõhine ja paindlik teenus piirkonnas, kus tururegulatsioon ei toimi ja/või teenus ei ole kättesaadav. Ka siin on maksimaalne toetuse summa 200 000 eurot.

Info ja nõustamine:
Larissa Mandel, konsulent tel. 5397 7603, e-post: larissa@kklm.ee
Lea Lai, konsulent tel. 56 91 7271, e-post:  lea@kklm.ee
Ene Sarapuu, tegevjuht tel. 5665 3668; e-post:  ene@kklm.ee

Sündmuste kalender
Kõik kategooriad
Oota!
Tagasiside toimetusele