Reisiparvlaevale Ormsö operaatori leidmise hankesse esitati kaks pakkumust

Sisestatud: 28.01.2016

Lihtsustatud korras tellitava teenuse hankes „Operaatori leidmine Sviby-Rohuküla-Sviby reisiparvlaevaliinile“ esitasid tähtaegselt, s.o 27. jaanuariks 2016 pakkumuse Tuule Liinid OÜ ja AS Kihnu Veeteed. Vastavalt hankedokumentidele ei avalikustata pakkumuste maksumusi varem, kui maavanem on kinnitanud hankekomisjoni otsuse eduka pakkumuse kohta.

Hanke eesmärk on viieks aastaks leida operaator Sviby-Rohuküla-Sviby reisiparvlaevaliinile, et tagada ohutu, järjepidev, kvaliteetne ja majanduslikult efektiivne liinivedu parvlaevaga Ormsö mandri ja Vormsi saare vahel. OÜ-ga Väinamere Liinid sõlmitud ajutine otseleping kehtib maksimaalselt kuni 31. maini 2016.

Hankekomisjoni järgmisteks ülesanneteks on kontrollida pakkujate kvalifikatsiooni, pakkumuste vastavust hanke tingimustele ja välja selgitada edukas pakkumus. Seejärel saab maavanem sõlmida hankelepingu eduka pakkumuse teinud pakkujaga.  

Merle Mäesalu

Hankemenetluse eest vastutav isik
Arengu- ja planeeringuosakonna juhataja
Lääne Maavalitsus

Sündmuste kalender
Kõik kategooriad
Oota!
Tagasiside toimetusele