Kullamaa Vallavolikogu võttis vastu 2016.aasta eelarve ja nõustus ühinemisläbirääkimistega

Sisestatud: 21.12.2015

Reedel, 18.detsembril toimunud istungil võttis Kullamaa Vallavolikogu vastu valla 2016.a. eelarve, mille põhitegevuse tulud on 1 305 226 eurot ja põhitegevuse kulud 1 305 147 eurot.

Toetusteks on planeeritud 75 777 eurot, personalikuludeks 775 665 eurot, majandamiskuludeks 426 705 eurot.  

Istungil esines ettekandega maareformist maavanem hr. Neeme Suur. Volikogu võttis vastu kolm haldusreformiteemalist otsust. Nõustuti läbirääkimistega haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks Lääne-Nigula vallaga ja Lihula vallaga ning konsultatsioonide alustamisega Märjamaa vallaga.

18. detsembril toimunud istungil kehtestas volikogu veel maamaksu määrad 2016 aastaks, 2,5 %  maa maksustamishinnast aastas ning põllumajandusmaal ja looduslikul rohumaa 2,0 %.   Võeti vastu ka 2015.a. lisaeelarve, mis kokkuvõtlikult täpsustas sihtotstarbelisi laekumisi, kinnitati audiitor, muudeti volikogu ja valitsuse liikmete tasusid ja hüvitiste määrasid.

Sündmuste kalender
Kõik kategooriad
Oota!
Tagasiside toimetusele