Eesti Noorsootöö Keskus kuulutab välja avatud noortekeskuste (ANK) 2016. a projektikonkursi

Sisestatud: 15.12.2015

Eesti Noorsootöö Keskus kuulutas välja projektikonkursi avatud noortekeskustele, mille eesmärgiks on arendada avatud noorsootööd ning toetada kohaliku tasandi noorsootöö kättesaadavust.

Projektikonkursiga toetatakse nii noorsootöö teenuse osutamisele suunatud tegevusi kui teenuse osutamiseks vajalike korduvkasutusega vahendite ja seadmete soetamist ja/või taastamist, millel on seos riikliku arengukavaga (Noortevaldkonna arengukava 2014–2020).

Taotlus tuleb vormistada eesti keeles ENTK kodulehel oleval elektroonsel taotlusvormil, digitaalselt allkirjastada allkirjaõigusliku isiku poolt  ning esitada hiljemalt 01. veebruar 2016. a kell 23:59.

 

Avatud noortekeskuste projektikonkursi tingimused ja kord ning vormid on tutvumiseks PDF formaadis. Elektroonsed vormid avanevad lähinädalatel ning selle kohane info lisatakse konkursi väljakuulutamise teate juurde.

 

Konkursi tingimused ja kord SIIN.

Taotlusvorm SIIN.

Eelarvevorm SIIN.

Aruandevorm SIIN.

 

 
Info:

Ülle Erman
nõunik noorsootöö alal
Lääne Maavalitsus
472 5647
5215 139

Sündmuste kalender
Kõik kategooriad
Oota!
Tagasiside toimetusele