HKHK sai EESTI PUUETEGA INIMESTE KOJA TUNNUSTUSE osaliseks

Sisestatud: 07.12.2015

 

2. detsembril toimus Tallinnas Eesti Puuetega Inimeste Koja poolt korraldatud traditsiooniline aastakonverents, mis sellel korral oli pühendatud haridusteemale. Haridus on puudega inimesele võtmetähtsusega mitte ainult tööturul konkureerimise vaid ka sotsiaalsete suhete, eneseteostuse ja tervise vaatenurgast. „Puudega inimesed kutse- ja kõrghariduses ehk mis saab peale põhikooli?“ oli küsimus, millele otsisid vastust ja jagasid oma kogemusi nii puudega noored ise, puuetega inimeste organisatsioonide esindajad kui ka erinevate haridusasutuste juhid ja töötajad.

Aastakonverentsil tunnustas Eesti Puuetega Inimeste Koda ka tublisid erivajadusega õppijaid ning õppeasutusi ja õpetajaid, kes on olnud edukad õppijate kaasajad. Õppeasutuste kategoorias sai kõrge tunnustuse – 2015. aastaauhinna osaliseks Haapsalu Kutsehariduskeskus, keda Eesti Puuetega Inimeste Koda tänas eduka ja hooliva panuse eest erivajadusega inimeste kaasamisel haridusse. Lisaks meie koolile said samaväärse tunnustuse osaliseks veel ka Kopli Ametikool, Tartu Kutsehariduskeskus, Kuressaare Ametikool ning Tallinna Tehnikaülikool. Auhinnad andis üle sotsiaalkaitse minister Margus Tsahkna.

Konverentsi avasid ja kokkutulnuid tervitasid töö- ja terviseminister Jevgeni Ossinovski ja Eesti Puuetega Inimeste Koja juhatuse esimees ning Riigikogu Sotsiaalkomisjoni aseesimees Monika Haukanõmm.

Konverents oli kavandatud kahe suure teemablokina - 1. osas keskenduti erivajadusega õppijate toimetulekule kutseõppeasutuses ning teises pooles arutleti puudega noorte õppimisvõimaluste üle kõrghariduses. Konverentsi lõppedes tõdeti, et kuna õppimisel on puudega inimeste elus väga suur tähendus, on ühiskonnas vajalik luua puuetega inimeste haridusküsimustele hoopis laiemat kõlapinda.

Haapsalu Kutsehariduskeskuses õpib enam kui 100 erivajadusega noort kokku 7 erialal. Koolil on sõlmitud koostööleping Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskusega puudega kutseõppurite koolitamiseks ka Astangul.

Sündmuste kalender
Kõik kategooriad
Oota!
Tagasiside toimetusele