HKHK-s kaasajastatakse TOITLUSTUSE ja PUIDUTÖÖTLEMISE õppebaase

Sisestatud: 25.11.2015

Haapsalu Kutsehariduskeskuse õppekeskkond on sel õppeaastal saanud juurde uusi seadmeid ja tehnikat õppebaaside kaasaegsemaks muutmiseks. Kuna senine tehnika on käigus olnud alates 2005. aastast, kui Uuemõisas kool avati, siis 10 aastaga on seadmed kulunud ning tehnika vananenud. Nii toetas SA Innove struktuuritoetuste agentuur sel kevadel Haapsalu Kutsehariduskeskust puiduseadmete osas 36 000 euroga ja köögiseadmete osas 140 538 euroga, et uuendada kooli olulisi õppebaase.

Septembris jõudsid kooli puidumajja uued tööpingid: kalibreerimismasin, kopeer-treipink, freespink, lintsaag ja CNC-simulatsioonipink. Uued seadmed on tänapäevased ja eelnevatest suuremate kasutusvõimalustega, täpsemad ja turvalisemad. Enamik tööpinke on juba ka õppetundides kasutusel (fotol direktor Ingrid Danilov ja osakonnajuhataja Uve Uustalu tutvuvad CNC-simulatsioonipingiga).

Oktoobrikuus saabus aga koolimajja kaks suurt autokoormat toitlustuse ja teeninduse õppeklasside sisustust. Kuna uute köögiseadmete paigaldamisele eelnevad mahukad ettevalmistustööd elektrivõrkude ja tehnosüsteemide ümberehitamiseks, siis uute köögiseadmete kasutamisega saab alustada loodetavasti kevadel.

Projekti „Toitlustuse, teeninduse ja puidutöötlemise õppebaasidesse seadmete soetamine“ toetati Euroopa Regionaalarengu Fondi toel „Elukeskkonna arendamise rakenduskava“ prioriteetse suuna „Hariduse infrastruktuuri arendamine“ meetme „Kutseõppeasutuste õppekeskkonna kaasajastamine” raames. Projekti kestvus 1. märts – 30. oktoober 2015.

Sündmuste kalender
Kõik kategooriad
Oota!
Tagasiside toimetusele