Kohaliku omaalgatuse programmi sügisvoorust toetati 11 projekti

Sisestatud: 23.11.2015

Kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) Lääne maakondliku komisjoni ettepanekul rahastatakse 2015. aasta sügisvoorus Lääne maavanema otsusega 11 projekti kogumahus 16 241,36 eurot.

Kohaliku omaalgatuse programmi sügisvoorus laekus Läänemaalt kokku 29 projektitaotlust mahus  42 282,4 eurot, mida on ligi kaks pool korda enam kui kasutada vahendeid. Projektitaotluste kogumaht oli 56 176,27 eurot, millest omafinantseering moodustab 25,2 %. 

Programmi kogukonna arengu meetmest (meede 1), mille eesmärgiks on tugevad kogukonnad, kogukonna identiteeditugevnemise, kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasv tõhusama koostöö kaudu said teiste hulgas toetust kohaliku haridusajaloopärandi jäädvustamiseks MTÜ Noarootsi Rahvaselts raamatu „Noarootsi haridusajaloo jäädvustamine“ väljaandmiseks,  MTÜ Saunja Loodushariduskeskus Rannakalandust tutvustavate õppepäevade korraldamiseks ja MTÜ Vestapost Kodukandi perepäeva looduses läbiviimiseks.

Programmi elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamise meetmest (meede 2), mille eesmärgiks on kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide ja kogukonnaliikmetele vajalike teenuste olemasolu/tagamine said teiste hulgas toetust MTÜ Kinksi Küla Seltsi projekt uute istepinkide paigaldamiseks Kinksi spordiväljakule ning MTÜ Vormsi Merepääste Selts sai toetust Vormsi Merepääste Seltsi otsingu- ja päästevõimekuse ning valmiduse tõstmiseks.

Meeldiv oli näha sügisvoorus päris mitut uut taotlejat ning huvitavat ideed, mis ka rahastuse said. Uus võimalus omi ideid ellu viia ja selleks kuni 2000 eurot toetust saada on 1. aprillil 2016. 

 

Meede 1 – Kogukonna areng

Jrk nr

 

Taotleja

 

Projekti nimi

 

Toetus €

 

Omavalitsus

 

1.

Saunja Loodushariduskeskus

Rannakalandust tutvustavad õppepäevad

 

1 550,14

 

Lääne-Nigula

 

2.

 

Tervem Noarootsi

Noarootsi käsitöö meie kätes

 

1 798,48

 

Noarootsi

 

3.

 

Noorte Vaba Aeg

Läänemaa noorte kogukonnapäev

 

1 116,90

 

Haapsalu

 

4.

 

Verstapost

Kodukandi perepäev looduses

 

1 796,00

 

Haapsalu

 

5.

 

Noarootsi Rahvaselts

Noarootsi haridusajaloo jäädvustamine

 

   551,42

 

Noarootsi

 

KOKKU

 

6 812,94

 

 

 

Meede 2 – Elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine

Jrk nr

 

Taotleja

 

Projekti nimi

 

Toetus €

 

Omavalitsus

 

1.

 

Kinksi Küla Selts

Statsionaarsed pingid Kinksi spordiväljakule

 

1 122,87

 

Hanila

 

 

2.

 

 

Suusaklubi Sula

Palivere Turismi- ja Tervisespordikeskuse disc golfi pargi laiendamine

 

 

2 000,00

 

 

Lääne-Nigula

 

 

3.

 

Vormsi Merepääste Selts

Vormsi Merepääste Seltsi otsingu- ja päästevõimekuse ning valmiduse tõstmine

 

 

2 000,00

 

 

Vormsi

 

4.

 

Innokas SA

Innokas ratastel teenus käivitamine

 

1 791,00

 

Haapsalu

 

5.

Vanamõisa Külade Ühendus

Vanamõisa pargi regulaarne korrashoid murutraktori abil

 

2 000,00

 

Lihula

6.

Rälby Külaselts

Rälby külalugu nähtavaks

   514,55

Vormsi

 

KOKKU

 

9 428,42

 

 

Lisainfo:
Mati Kallemets
4725618
Lääne Maavalitsus
Mati.Kallemets@laane.maavalitsus.ee
www.laane.maavalitsus.ee

Sündmuste kalender
Kõik kategooriad
Oota!
Tagasiside toimetusele