Haapsalu Valge Daami III rahvajooks 27. septembril

Sisestatud: 22.09.2015

 1. Eesmärgid

Haapsalu Valge Daami rahvajooksu (edaspidi Rahvajooks) eesmärkideks on:

 • Haapsalu ja Läänemaa elanike vaba aja aktiivne sisustamine ja tervislike eluviiside propageerimine;
 • väljaspool Läänemaad elavatele inimestele, k.a. endistele läänlastele Haapsalu ja siinsete sportimisvõimaluste tutvustamine;
 • populariseerida rahvajooksu kui tervislikku ajaveetmise viisi ning anda jooksuhuvilistele võimalus treenituse kontrolliks;
 • väärtustada perekeskset ühistegevust, kaasates igas vanuses jooksjaid, kepikõndijaid, liikumisharrastusega tegelejaid;

2. Võistluse aeg ja koht

Rahvajooks toimub 27. septembril 2015 (pühapäev) algusega 12.00 stardipaigaga Paralepa rannas (Fra Mare kõrval). 

3.Võistluse korraldamine ja juhtimine

3.1. Rahvajooksu korraldab MTÜ Jalgrattaklubi PARALEPA, www.paralepa.ee. Info Jaan Saviir, e-mail: jaan@hts.ee, 5026247;  Ailar Ladva, ailar.ladva@gmail.com, 5073289.

3.2. Rahvajooksu toetavad Haapsalu Linnavalitsus, Lääne Maakonna Spordiliit Läänela ja sponsorid.

4. Rada

Rahvajooks toimub Paralepa terviseradadel (metsa- ja suusarajad). Võistlusdistantside pikkused on 10km (kaks ringi) ja 5km (üks ring). Rajal on üks joogipunkt (stardi-finiši alas).

5. Osavõtjad, võistlussüsteem

5.1. Rahvajooksust võivad osa võtta kõik soovijad. Arvestust peetakse ja autasustatakse parimaid jooksjaid järgmistes võistlusklassides (sünniaasta alusel):

Pikk distants (10 km):

 • M (1971 ja hiljem)
 • N (1976 ja hiljem)
 • M45 (1970 ja varem)
 • N40 (1975 ja varem)

Lühike distants (5 km):

 • M18 (1997 ja hiljem)
 • N18 (1997 ja hiljem)
 • M (1996 ja varem)
 • N (1996 ja varem)

Kepikõndijad võivad osaleda nii pikal kui lühikesel distantsil. Mõlemal distantsil fikseeritakse aeg finišiprotokollis.

6. Võistlusele registreerimine, osalustasud, võistlejate numbrid.

6.1. Võistlejate eelregistreerimine toimub internetis Jalgrattaklubi Paralepa kodulehel www.paralepa.ee. Registreerida saab ka võistluspäeval võistluspaigas.

Registreerimistasu tasutakse Jalgrattaklubi Paralepa Swedbank arveldusarvele EE212200221049396729 Eelregistreerunute nimekiri esitatakse jooksvalt JK Paralepa kodulehel www.paralepa.ee. Eelregistreerimine internetis lõpeb 23.septembril 2015 (kolmapäev) kell 23.59.

Võistluspäeval toimub registreerimine kell 10.00-11.45 stardipaigas. Samas saab ka registreerimistasu maksta.

6.2 Võistlusel osalemiseks peab võistleja tasuma osavõtumaksu sõltumata distantsist järgnevalt:

Vanuseklass 

Eelregistreerimine kuni 23.09

kohapeal

Noored sünniaastaga 1997 ja hiljem

3 EUR

3 EUR

Kepikõndijad

4 EUR

5 EUR

M, N, M45, N40 (täiskasvanud)

7 EUR

10 EUR

6.3. Registreerunud ja osalustasu maksnud võistlejad saavad numbri kätte enne võistlust võistluspäeval stardipaigas.

6.4. Osavõtutasu sisaldab tähistatud võistlusrada, võistlusnumbrit, joogipunkti teenust, ajavõttu, finišis toitlustamist.

7. Ohutus ja vastutus

7.1. Iga võistleja vastutab ise oma tervisliku seisundi ja sportliku ettevalmistuse eest ning osaleb võistlusel täielikult omal riisikol ja on kohustatud täitma käesoleva juhendi nõudeid.

7.2. Võistlusel osalevate laste eest vastutab lapsevanem või hooldaja.

7.3. Stardi-finišipaigas on tagatud meditsiiniline abi.

8. Autasustamine

8.1. Autasustamine algab orienteeruvalt 13.30.

8.2. Autasustatakse kinkekaartidega ja auhindadega kõikide vanuseklasside kolme paremat võistlejat. Lisaks autasustatakse parimaid läänlasi vanuseklassis.

8.3. Sõltuvalt osalejate arvust võivad korraldajad suurendada auhinnasaajate arvu.

8.4. Kõikide jooksjate ja kepikõndijate vahel loosiauhinnad.

9. Protestid

9.1. Protestid võistlustulemuste, võistlusmääruste rikkumise jms. kohta tuleb esitada võistluste sekretariaati kuni autasustamise lõpetamiseni.

9.2. Kõik võistlustega seotud protestid ja muud juhendis käsitlemata juhud lahendab võistluste kohtunikekogu ja/või korralduskomitee.

Sündmuste kalender
Kõik kategooriad
Oota!
Tagasiside toimetusele