Lugeja küsib - jurist vastab

Sisestatud: 27.07.2015

Lugeja küsib: Kas tööandja peab töötamise registris tegema kande, kui töötaja ütleb töölepingu ülest tööandjapoolse rikkumise tõttu, aga tööandja sellega ei nõustu?

Vastab Tööinspektsiooni peadirektori asetäitja töösuhete järelevalve ja tööõiguse alal Meeli Miidla-Vanatalu:

Maksukorralduse seaduse kohaselt vastutab registrikande tegemise eest tööandja ning kanne peab vastama tegelikkusele. Töötamise lõpetamine registreeritakse kümne päeva jooksul töötamise peatumise või lõpetamise päevast arvates ning selle tegemiseks peab olema õiguslik alus. Kuni töövaidluskomisjon või kohus ei ole otsustanud teisiti, on kande tegemise õiguslikuks aluseks töötaja poolt antud töölepingu erakorralise ülesütlemise avaldus, koos selles sisalduva õigusliku aluse ehk töölepingu seaduse paragrahviga.

Seega peab tööandja tegema kande viitega tööandjapoolsele rikkumisele ehk töölepingu seaduse § 91 lõikele 2, isegi kui ta sisuliselt sellega ei nõustu. Kande tegemata jätmiseks või muul alusel kande tegemiseks sellises olukorras alust ei ole. Registrikande saab hiljem muuta töövaidlusorgani otsuse alusel tööandja ise, töövaidluskomisjon jõustunud komisjoni otsuse alusel või Maksu- ja Tolliamet jõustunud kohtuotsuse alusel.

Meeles tuleb pidada, et töölepingu erakorralise ülesütlemise vaidlustamiseks on aega 30 kalendripäeva alates ülesütlemisavalduse saamisest. Vaidlustamiseks tuleb esitada vastavasisuline avaldus töövaidluskomisjonile või hagiavaldus kohtule.

Vaata ka: http://www.ti.ee/est/toeoesuhted-toeoevaidlus/toeoevaidluste-lahendamine/toeoetamise-registri-seos-toeoevaidluste-lahendamisega-toeoevaidluskomisjonis/

 

 

Lisainfo:
Liisa Prööm
Teabe peaspetsialist
Teabeosakond
Tööinspektsioon
___________________________________
liisa.proom@ti.ee
626 9426 / 5699 2324 
Gonsiori 29 / 10147 Tallinn / Eesti
www.ti.ee

 

Sündmuste kalender
Kõik kategooriad
Oota!
Tagasiside toimetusele