Ormsö laadimise kitsaskohad saavad lahenduse

Sisestatud: 02.07.2015

Eelmisel nädalal olid parvlaeval Ormsö koos laeva ehitaja Baltic Workboats ASi, Vormsi vallavalitsuse, vedaja Väinamere Liinid OÜ ja Lääne maavalitsuse esindajad, et arutada Sviby-Rohuküla-Sviby liinil raskeveokite laadimise ja üleveoga seotud teemasid.

Sõiduautode ülevedu läheb väga ladusalt, kapteni sõnul on laev mahutanud ühele reisile korraga kuni 29 sõiduautot. Kahel esimesel nädalal, mil uus parvlaev alustas mandri ja Vormsi vahelise parvlaevaliini teenindamist, jäi aga reisidest maha üks ilma broneeringuta reisibuss ja broneeritud raskeveok, kuna laeva kandevõime ei lubanud rohkem laadungit võtta. Samal ajal oli tekil vaba ruumi ja see tekitas küsimusi.

Koosolekul arutleti erinevate võimaluste üle kuidas olukorda muuta. Otsustati, et Ormsöl hoitakse ühe nädala reiside teenindamiseks vajalik kütusevaru (esialgu oli laevas kütust mitme nädala tarbeks). Samuti hoitakse veevarud optimaalsel tasemel. Need abinõud võimaldavad laadida rohkem sõidukeid.

Lisaks kaalutakse võimalust teha ettepanekud laevaomanikule muuta laevaehitaja koostatud laadimisjuhendit nii, et üle 3,5 tonni kaaluvaid sõidukeid saaks laeva tekile paigutada kogu teki ulatuses. Seegi abinõu võimaldab paindlikumat laadimist. Vedaja kaardistab praegu jooksvalt oma tähelepanekuid laeva ekspluateerimise käigus ja edastab ka need laevaomanikule.

„Väikese laeva broneerimine ja laadimine on rätsepatöö,“ lisas Väinamere Liinide teenindusjuht Anu Hiiuväin. Seepärast otsustati, et veoste paremaks planeerimiseks peavad kõik üle 30 tonni kaaluvad raskeveokid oma reisi eraldi e-kirjaga registreerima. See annab võimaluse soovitada rasketele veostele reisid, mille sadamasse saabumise ja lahkumise vahe on pikem, et jõuaks laeva ballastiga opereerida. Sellekohane info avaldatakse Väinamere Liinide kodulehel.

Osapooled pakkusid välja lahendusi, kuidas väga lühikese turismihooaja jooksul pääseksid kõik soovijad ladusalt saarele ja tagasi. Laeva tegelik võimekus selgub esimeste kuude jooksul ja selle ajaga kohaneb laevapere täielikult uue laevaga. Suvine tippaeg on selleks väga hea, kuna siis on kõige kõrgem nõudlus ja kõik eriolukorrad saavad läbi proovitud.

Seniks palume reisijatelt ja laevaliikluse osapooltelt heasoovlikku koostööd, kannatlikkust ja mõistvat suhtumist. 

 

Lisainfo:

Merle Mäesalu
Lääne Maavalitsuse
Arengu- ja planeeringuosakonna juhataja

 

 

Sündmuste kalender
Kõik kategooriad
Oota!
Tagasiside toimetusele