Aprillist on Lääne prefektuuri teabebürool ja Haapsalu politseijaoskonnal uus juht

Sisestatud: 24.03.2015

Alates 1. aprillist juhib Lääne prefektuuri teabebürood Argo Tali ja Haapsalu politseijaoskonda Andrei Taratuhin.

Lääne prefektuuri senine teabebüroo juht lahkus tööle Politsei- ja Piirivalveametisse ning büroojuhi ametikoha täitmiseks korraldas prefektuur konkursi. Konkursi Lääne prefektuuri teabebüroo juhi ametikohale võitis senine Haapsalu politseijaoskonna juht Argo Tali. Prefekt Kaido Kõplas kinnitab, et valiku tegemine ei olnud kergete killast, sest kandidaadid olid väärilised, laialdaste teadmistega ning erinevate juhtimiskogemustega.

„Argo puhul sai määravaks tema mitmekülgne teadmiste ja kogemuste pagas, mis rikastab ning tugevdab teabebüroo headest spetsialistidest koosnevat meeskonda. Lääne prefektuuris erinevatel ametikohtadel töötades on Argo näidanud end kiire kohanemisvõimega inimesena, kes ei karda keerukates olukordades võtta vastutust. Temas on tahet organisatsiooni arendada ning selles osas ei hoia ta mõtteid enda teada, vaid jagab kolleegidega," selgitab Kõplas.

Argo Tali lõpetas 1999. aastal Sisekaitseakadeemias piirivalve õppesuuna ning aastatel 2000-2001 täiendas end kõrgemas sõjakoolis Tartus. 2001-2007 töötas erinevatel piirivalvetöö ametikohtadel Valgas, Tartus ja Ida-Virumaal. Vahepeal pani end proovile töötades erasektoris, kuid 2011. aastal otsustas tagasi pöörduda õpitud ameti juurde ning asus tööle Lääne prefektuuri.  Ta on töötanud Lääne prefektuuri piirivalvebüroos ja Kärdla kordoni juhina. Alates möödunud aasta oktoobrist on Argo Tali Haapsalu politseijaoskonna eesotsas.

Läänemaa politseitööd asub 1. aprillist juhtima senine ennetus- ja menetlustalitust juhtinud Andrei Taratuhin.

Prefekt Kaido Kõplase sõnul oli määravaks see, et Andrei puhul on tegemist kohaliku inimesega, kes tunneb hästi Läänemaa turvalisuse kitsaskohti.

„Pöördusin ettepanekuga kohaliku tubli kolleegi poole, kes erinevatel aegadel on vajadusel täitnud jaoskonnajuhi ülesandeid. Nii neil perioodidel kui ka kohaliku kriminaalpolitsei juhina, on Andrei näidanud end võimeka liidrina. Ta on kohusetundlik kolleeg, kes paistab silma tasakaalukuse ja järjekindluse poolest. Öeldut kinnitab see, et Läänemaa kuritegude avastamise tase on olnud viimastel aastatel üks paremaid terves vabariigis. Oma osa selles on Andrei loodud õhustikul ja toetaval meeskonnatööl," selgitab Kõplas.

Andrei alustas politseiteenistust 1992. aastal kordniku ametikohal. Edasi teenindas ta Läänemaad konstaablina ja alates veebruarist 1999 jätkas teenistust kriminaalpolitseis. Alates 2012. aastast  on Andrei juhtinud Läänemaa kriminaalpolitsei valdkonda. Teda on korduvalt tunnustatud hea töö eest ja sel aastal pälvis ta Vabariigi Presidendilt Kotkaristi V klassi teenetemärgi.

Sündmuste kalender
Kõik kategooriad
Oota!
Tagasiside toimetusele