Kutsekooli tulijaid ootab sügisel ees palju uusi erialasid

Sisestatud: 17.03.2015

Haapsalu Kutsehariduskeskus alustab sügisel õppetööd mitme uue erialaga. Kontoritööst huvituvad tütarlapsed saavad põhikooli lõpetamise järel omandada kutsekeskhariduse bürootöötaja erialal.

Kolmeaastase õppe jooksul saadakse teadmisi bürootöö toimimisest ja bürootehnikast, dokumentide loomisest, vormistamisest ja registreerimisest, klienditeenindusest, koosolekute ja ametikohtumiste  ettevalmistamisest ning omandatakse palju muidki kontoritööks vajalikke oskusi.

Keskharidusega inimesed, kes soovivad ennast arendada majutusvaldkonnas, saavad seda teha oktoobris algaval pooleaastasel majutusettevõtte juhtimise erialal. Õppija omandab teadmised turismimajandusest, teenuste disainist ja turundusest, majutusettevõtte juhtimisest ja finantsjuhtimisest. Õpitakse majutusettevõtte personalitööd ning toitlustamise ja majutusteenuste korraldamist. 

Vähemalt põhiharidus peaks olema neil, kes soovivad omandada CNC-töötlemiskeskuse operaatori (6 kuud) või pehme mööbli valmistaja (1 aasta) kutseoskused. Uuteks erialadeks tasemeõppes on ka pottsepa (3 kuud) ja kangakudumise eriala (6 kuud). Õppetöö neil erialadel algab oktoobris ning toimub õhtuti või nädalalõppudel vastavalt kokkuleppele õppegrupiga.

Möödunud aastal kutsehariduses toimunud õppekavade reformi käigus muudeti paljud kooli õppekavad väljundipõhisteks, kus senisest enam on pööratud rõhku praktilisele õppele ning oluliste erialaoskuste omandamisele. Nii on suure osa sügisel avatavate erialade õppekavad teinud läbi uuenduskuuri ning õppetöö toimub uutel alustel ja elulähedasemalt.

Uus õppevorm, mida kutsehariduskeskus uuel õppeaastal laialdasemalt rakendada kavatseb, on töökohapõhine õpe. Euroopas laialt levinud õppevorm eeldab tõsist koostööd ettevõtetega, sest kaks kolmandikku õppetööst toimub ettevõttes praktikajuhendaja käe all. Töökohal plaanitakse hakata välja koolitama puhastus- ja hotelliteenindajaid ning peakokkasid. Koostööst huvitatud ettevõtete olemasolul on kool valmis töökohapõhist õpet läbi viima ka teistes koolis õpetatavates erialavaldkondades.

Sel aastal algab elektroonne avalduste esitamine kooli infosüsteemis 1.mail ja esimesed vastuvõtukomisjonid toimuvad juba 30.juunil.

Sündmuste kalender
Kõik kategooriad
Oota!
Tagasiside toimetusele