Tööalased kursused HKHK-s

Sisestatud: 12.03.2015

Aprillis on taas võimalik osaleda toiduhügieeni koolitusel ning öötervishoiu ja tööohutusalane koolitusel.

6. aprillil, algusega kell 16:00 toimub Haapsalu Kutsehariduskeskuses toiduhügieeni koolitus (6 akadeemilist tundi)


Koolitus viiakse läbi vastavalt Toiduseadusele ja Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusele nr. 852/2004.Õppija omandab toidukäitlemiseks vajalikud hoiakud ja oskused.

Kursuse teemad: toiduhügieeni põhimõisted. Mikroorganismid ning nende kasvu ja paljunemist mõjutavad tegurid. Toiduainete kaudu levivad haigused, toidu füüsikalised, keemilised ja mikrobioloogilised ohud. Toidu säilitamise viisid. Enesekontrolli põhimõtete tutvustamine. Õigusaktid.
Koolitaja Lea Kiis. Hind 25 eurot. 
Info ja registreerimine HKHK kodulehel, tel 6661745, koolitused@hkhk.edu.ee


21. - 22. aprill ja 24. aprill, algusega kell 9:00 toimub Haapsalu Kutsehariduskeskuses töötervishoiu ja tööohutusalane koolitus töökeskkonna volinikele ja nõukogu liikmetele (24 akadeemilist tundi)

Eesmärgiks on anda vajalikke teadmiseid vastutustundliku ja professionaalse ettevõtte töökeskkonnaspetsialisti ja nõukogu liikme kujunemiseks, kes tegutsevad vastavuses kehtiva seadusandluse ja õigusaktidega.

Kursuse teemad: üldsätted, sh töökeskkond ja sellest tulenevad ohud. Tööandja ja töötaja vastutus.
Tööohutuse ja töötervishoiu korraldamine ettevõttes. Riskianalüüs ja riskide hindamise meetodid
Koolitaja Urmas Käär. Hind 105 eurot.
Info ja registreerimine HKHK kodulehel, tel 6661745, koolitused@hkhk.edu.ee

Sündmuste kalender
Kõik kategooriad
Oota!
Tagasiside toimetusele