Lääne-Eesti regiooni külastanud turistide arv kasvas 2014 aastal 8,1% ja ööbimiste arv 2 %

Sisestatud: 20.02.2015

Kokku on Lääne-Eesti osakaal kogu Eesti ööbimistest 21,7 protsenti.


Võrreldes Lääne-Eestiga kasvas turistide arv Eestis 3,56% ja ööbimiste arv  1,32%.  Endiselt on suurim ööbimiste osakaal Tallinnal (48, 8 %), Lõuna-Eesti osakaal on 13,9% ja Põhja-Eesti s  15,6%.

Lääne-Eesti külastajate arv 2014 kasvas  suures osas Eesti siseturistide arvelt (+10,8% ehk ca 30 000 külastajat), kasvamas on ka Läti (+20,8 ehk  6000 külastajat), Saksamaa (+14,4%/1400), Soome (+1,7/2700) ja Venemaa (+4,8%/3036) külastajate arv. Kahanenud on Leedust ja Rootsist saabunud  turistide arv.

Lääne-Eesti ööbimiste arv kasvas eelmise aasta jooksul 2% ehk 25 000 ööbimise võrra.  Kasvas Eesti siseturistide ööbimiste arv (+6,9%/33750), kuid ka välisturgudelt siia saabunud turistide ööbimised suurenesid -  näiteks Läti (+22,5%/9175),  Saksamaa (+10,9%/2074), Leedu (+6,9%/1842), Venemaa (+1,3%/602).

Ööbimiste arv on jõudsasti suurenenud Pärnumaal  - ligi 5% ehk üle 36 000 ööbimise. Kasvu näitavad pea kõikide lähiturgude külaliste ööbimiste arvud, kuid eriti paistab silma Läti turistide ööbimiste  pea 50%line (9000 ööbimist)  kasv, mis näiteks augustis on seletatav Lottemaa teemapargi avamisega.  Samas moodustavad siiski suurema osa ehk  pea poole Pärnumaa ööbimistest endiselt Soome turistid. Pärnumaad armastavad jätkuvalt ka siseturistid, nende  ööbimised  jätkuvalt kasvavad ja moodustavad Pärnumaa ööbimistest veidi üle kolmandiku.  Pärnu linna osakaal kogu maakonna ööbimistest on aga suisa 90% ehk üle 691 000 ööbimise. Ööde kasvus absoluutarvudes edastas Pärnumaa ka 2013/2014 võrdluses Tallinna.

Tubli kasvu on enda tutvustamisel teinud Hiiumaa, kus 2014 aasta ööbimiste arv kasvas 7,65% (ligi 2400 enam ööbimist). Üha enam eestlasi külastab ja peatub Hiiumaal, kuid endiselt on saared populaarsed lätlaste seas, nende ööbimiste arv Hiiumaal eelmise aasta jooksul kasvas ligi 44%.

Ööbimiste langus on toimunud Läänemaal -1,7% (-3200 ööbimist) ja Saaremaal -3,7% (-10500).  Samas kui Vene turistide ööbimiste arv eelmise aasta jooksul tervikuna Eestis vähenes, siis Lääne-Eesti regioonis venelaste ööbimiste arv kasvas ja seda just  Läänemaa ja Saaremaa ööbimiste kasvu arvelt.

Läänemaa külastajate arv on küll suurenenud 3,3% ehk 2480 külastuse võrra, kuid siin peatutakse lühemat aega.  Samas leiab Läänemaale  tee järjest enam Leedu külastajaid, kelle ööbimiste arv kasvas eelmise aasta jooksul pea 200% ehk juurde tuli umbes 2500 leedu ööbimist.  Üks suurimaid ööbimiste kasve oli aga Venemaalt, 23% ehk  ligi 1100 lisa ööbimist maakonnas. Hea märk on ka ööbimiste arvu kasv Suurbritanniast, absoluutarvudes on külastajaid võrreldes teiste riikidega küll vähe, kuid see võib anda aimu linnuvaatlusturismi populaarsuse kasvust.  

Saaremaale aga jõuab üha enam loodust armastavaid saksa turiste, kelle ööbimiste arv eelmise aasta jooksul kasvas pea 14% (1150 lisa ööbimist). 
Võrreldes 2013.aastaga on Hiiumaal, Läänemaal ja Pärnumaal vähenenud aga Rootsi turistide ööbimised -11%/-6000 ööbimist, stabiilne on rootslaste ööbimine vaid Saaremaal.

Negatiivse märgina näitab 2014 ööbimiste statistika Hiiumaa, Läänemaa ja Saaremaa soomlaste ööbimiste arvu kahanemist – Saaremaal eelmise aasta jooksul tervelt -21% (15 775 ööbimist vähem),  Läänemaal -7,3%  (-5450 ööbimist) ja Hiiumaal -20,1 ehk -1100 ööbimist.  Ainukesena on Pärnumaa soomlaste osas stabiilne võrreldes 2013 aastaga.

2014 aastal oli majutusasutustes ööpäeva keskmine maksumus Eestis  33,7 eurot.  Pärnu linnas oli vastav näitaja 29, 75 eurot, Saare maakonnas 28, 8 eurot, Hiiumaal 22,25 ja Läänemaal 20,67 eurot.

MTÜ Lääne-Eesti Turism eesmärgiks on regiooni turismiasjaliste kogukonna huvide eest seismine ja heaks tegutsemine. Põhitegevuseks on edendada turismialast koostööd ning turismimajandusele vajalikku keskkonda Lääne-Eestis. 

Sündmuste kalender
Kõik kategooriad
Oota!
Tagasiside toimetusele