Haapsalu Käsitööselts pälvis Regionaalmaasika auhinna

Sisestatud: 16.02.2015

Reedel andis siseminister Hanno Pevkur üle regionaalarengu auhinnad, millega tunnustatakse parimaid regionaalarengut toetavaid algatusi. Tunnustuse pälvisid üheksa ettevõtmist üle Eesti, teiste seas ka Haapsalu Käsitööselts Pitsikeskuse loomise eest.

Siseministri sõnul võib auhinna saajaid vaadates öelda, et tegemist on tõeliste oma kodukoha patriootidega. „Nad annavad oma hoolimise ja ettevõtlikkusega piirkonna arengule hoogu juurde ja nii mõnigi auhinna saanud ettevõtmine on saanud oma regiooni kaubamärgiks ning visiitkaardiks,“ märkis Hanno Pevkur.

Jaanuaris välja kuulutatud konkursile „Regionaalmaasikas“ sai kandidaadiks esitada nii riigi ja kohaliku omavalitsuse asutusi kui ka füüsilisi ja juriidilisi isikuid. Konkursile laekus 35 ettepanekut. Siseministri moodustatud komisjon valis välja üheksa väljapaistvamat algatust, keda tunnustati Rita Randmaa tehtud keraamiliste maasikatega.

Siseministeerium annab regionaalarengu auhindu välja teist korda ja sellega tunnustatakse algatusi, millel on oluline mõju piirkonna arengule ning piirkonna eripära säilimisele ja tutvustamisele. Konkursi parimad on 2014. aastal ellu kutsunud või korda saatnud väljapaistva regionaalarengu algatuse või teo, mille tulemusena on edenenud piirkonna majandus, loodud uusi töökohti või pakutud piirkonnaspetsiifilisi tooteid, teenuseid või millel on olnud oluline mõju regionaalarengu tähtsustamisele ühiskonnas.

Regionaalmaasika pälvisid:

1.     Arvamusfestival – 15.-16. augustil 2014. aastal Paide Vallimäel peetud teisel Arvamusfestivalil osales üle 80 erineva organisatsiooni ja 4000 inimese. Festival on lühikese aja jooksul kasvanud oluliseks arvamuskultuuri edendajaks. Lisaks arutatavatele teemadele toob festival fookusesse ka Kesk-Eesti eesotsas Paidega, ergutades sealset turismisektorit ja luues positiivset kuvandit.

2.     AS E. Strauss ja Avinurme Puiduait – nad on andnud olulise panuse kohalike puutöömeistrite pärandi hoidmisel, arendamisel ja selle tutvustamisel nii Eestis kui ka väljaspool. Avinurme Puiduait pakub tööd paljudele kohalikele elanikele, ergutab piirkonna majandust, elavdab sealset turismisektorit ja aitab puutöömeistrite pärandit säilitada ka kohalike noorte seas.

3.      AS Graanul Invest – 2014. aasta varakevadel alustati uue pelletitehase ehitust Võrumaale Sõmerpalu valda. Investeeringu kogumahuks kujunes 25 miljonit eurot. Praeguseks on tehas juba töös ja seal on tööd saanud mitukümmend kohalikku elanikku.

4.     Haapsalu Käsitööselts – Haapsalu Pitsikeskuse loomine ja aktiivse tegevuse käivitamine 2014. aastal on  kasvatanud huvi Haapsalu traditsioonilise pitsi vastu nii kodumaal kui kaugemal. Pitsikeskus on hea näide sellest, kuidas traditsioonilised oskused koos aktiivsete eestvedajatega muudavad tühja ruumi aktiivseks kultuurikeskuseks.

5.     MTÜ  Sillamäe Lastekaitse Ühing – nagu ütles ühingu auhinnale esitanud Kohtla-Järve linnavolikogu liige, ei ole Ida-Virumaa kodanikuühiskonna innustamine ja koostöö arendamine kerge ülesanne. Sillamäe Lastekaitse Ühing on eesmärgiks võtnud kodanikuühenduste suurema panuse maakonna arengusse ja 2014. aastal korraldasid nad Ida-Virumaa Kodanikuühiskonna Foorumi, mis aktiviseeris piirkonna kodanikuühendusi ja liitis neid ühiselt tegutsema.

6.     MTÜ Sinule – lisaks sellele, et Elke ja Peter Wüthrich käivitasid Võhmas küünlavabriku, mis annab tööd kohalikele inimestele, aitab nende MTÜ korraldada erinevaid vabaaja üritusi ja parandada riskirühma kuuluvate inimeste elamistingimusi. Viimane näide on nn vanaemade ühiskodu loomine.

7.     Muhu Pagarid OÜ – lühikese aja jooksul on Muhu leivast saanud Muhu saare oluline kaubamärk. Muhu leib osales Eesti Parima Toiduaine 2014 konkursil, kus saavutas Rahva Lemmiku tiitli. Muhu Pagarid OÜ on loonud uusi töökohti ja andnud positiivset eeskuju ka teistele väiketootjatele.

8.     Rally Estonia MTÜ - 17.-19.07 2014 toimus Otepääl, Tartus ja Kagu-Eestis Baltikumi suurim autospordisündmus, mis tõi piirkonda tuhandeid autospordihuvilisi. Sündmusel on märkimisväärne majanduslik mõju Kagu-Eesti regioonile.

9.      Soome-ugri kultuuripealinn Obinitsa – soome-ugri kultuuripealinna 2015 tiitli toomine Setomaale. Setomaast sai kogu aastaks 25 miljonit inimest ühendava soome-ugri maailma keskpunkt. Piirkonna jaoks tähendab see ettevõtlus- ja kultuurikeskkonna elavnemist.

#regionaalmaasikas #regionaalareng #regionaalarenguauhind

Sündmuste kalender
Kõik kategooriad
Oota!
Tagasiside toimetusele