Põnev mängudekoolitus Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledžis

Sisestatud: 20.01.2015

Haapsalu Kolledžis toimub 5. veebruaril tuntud mänguarhitekti Aleksei Razini praktiline seminar "Mängu jõud", kus näidatakse, kuidas integreerida õppetöösse hariduslikke teemakohaseid mänge ning rakendada mängumeetodit koolis.

Kas Sul tekivad ikka ja jälle küsimused, kuidas tekitada ja hoida õpilastes huvi just minu õppeaine vastu? Kuidas muuta õpetamine atraktiivsemaks, nii, et sellest tunneksid rõõmu ja kasu nii õpetajad kui ka õpilased ise? Üks viis, kuidas huvi äratada, on integreerida õppetöösse hariduslikud teemakohased mängud. Alles siis, kui õpilastes tärkab tõsine huvi ümbritseva vastu, saab neile õpetada tõdesid, mida nad edaspidi ka järgima peaksid. GAME club aitab antud seminari raames õpilastega töötavatel inimestel mõista mängu, kui meetodi, eeliseid õppetöös ning muuta läbi praktiliste nõuannete just Sinu õppeaine huvitavamaks.

Eesmärk

Tuua praktiliste tegevuste käigus välja mängu, kui töömeetodi eelised ning õpetada osalejaid rakendama mängumeetodit oma praktilises töös.

Sihtgrupp 

Koolijuhid, noorsootöötajad (huvijuhid), õpetajad ja tugispetsialistid (eripedagoogid, logopeedid, koolipsühholoogid, sotsiaalpedagoogid, parandusõppe õpetajad jne).

GAME club-ist

Suureks osaks meie tegevusest on koolimängud põhi- ja keskkooli õpilastele. Usume, et praktiline ja kogemusel põhinev õpe on ideaalne viis aitamaks koolinoortel omandada uusi oskusi ning eluks tähtsaid kompetentse. Lisaks oleme veendunud, et mistahes õppemeetodit rakendades võiks olla üheks pidepunktiks hea tuju ja lõbus ajaviide, kuna sellises konditsioonis on inimene tõeliselt vastuvõtlik uuele informatsioonile ning tekib seesmine soov ennast arendada.

Mida see mänguline seminar annab?

Teoorias:
 • mängu ülesehitus ja printsiibid
 • kuidas mäng areneb?
 • mängu eesmärk
 • millised piirid panna?
 • kuidas koostada endale briifi?
 • mängumudeli tasandid
 • kuidas evolutsioneerib mängujuhi roll?

Praktikas:
 • teooria baasil mängumudeli planeerimine gruppides
 • erinevate tasandite mängude välja mõtlemine
 • tagasiside osalejatelt ning esinejalt

Koolitaja: Aleksei Razin

Aleksei on GAME clubi loovjuht ning mängu arhitekt. Teda inspireerib kõige rohkem mängu rõõm, jõud, maagia ning haaravus. Tänu oma 8-aastasele praktikale võib ta kindlalt öelda, et hästi konstrueeritud mäng ei jäta kedagi osavõtmatuks. Oma praktilise kogemuse baasil koostöös kolleegidega on ta loonud unikaalse mängu loomise seminari „Mängu loomise rõõm ja kogemus“.

Tagasiside osalejatelt:

 

 • Väga hea meetod. Tahaks selle endalegi selgeks teha. Läbi sellise mängu on väga hea välja tuua igapäevaseid probleeme.
 • Super esineja, huvitav ülevaade teooriast, ettevõtlikkusest, näited, mudelid. Uus ja väga vajalik lähenemine noorte ja noortegruppide vajadustest lähtuvalt.
 • Õpetlik, pani tööle oma mängude loovuse.
 • Ehkki oma koolitustel ja noortelaagrite läbiviimisel kasutan mängude töötoas palju mänge, sain töötoas mängu läbiviimisel struktureeritud ja väga lihtsalt ning selgelt mängule lähenemisel palju targemaks.
 • Meeldis praktiline osa, kus pidime ise mängu välja mõtlema.
 • Lihtne, selge, arusaadav, praktiline töö andis praktilise tulemuse.
 • Julgustas mänge koolitusse integreerima
 • Positiivselt üllatav, mida kõike saab teha koolitusel läbi mängude. Väga põnev teema. Üritan kindlasti mõne mängu ka ise välja mõelda ja kasutama hakata.

 

Artiklid seminari kohta

"Mängujõudu koolidesse! (Noored Kooli)"
"Mängu loomise rõõm ja kogemus Viljandi Kultuuriakadeemias"
"Leia endas Loovus (Õpetajate Ühenduste Koostöökoda)"
"GAME club ja Junior Achievement alustasid koostööd"

Toimumisaeg ja -koht:

5. veebruaril 2015 kell 15.—19.00
Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledžis
Lihula mnt 12
Maksumus 10 eurot.

Registreerimine TÕIS keskkonnas.

Täiendav info:

Anneli Kasesalu
Telefon: 47 20244
E-post: anneli.kasesalu@hk.tlu.ee

 

 

 

 

 

Sündmuste kalender
Kõik kategooriad
Oota!
Tagasiside toimetusele