Euroopa Komisjoni järgmise aasta tööprogramm keskendub töökohtade loomisele ja investeeringutele

Sisestatud: 17.12.2014

Täna võttis Euroopa Komisjon vastu 2015. aasta tööprogrammi, mille alusel asuda lahendama Euroopa Liidu ees seisvaid suuri majanduslikke ja sotsiaalseid probleeme ning paremini arvesse võtta kodanike arvamust, mille kohaselt peaks Euroopa Liit vähem sekkuma nende igapäevaellu ja olema avatum.


See komisjon valiti selge poliitilise mandaadi põhjal, milleks on meie poliitilistes suunistes välja toodud kümme prioriteeti. Täna vastu võetud tööprogrammi alusel muudame need kümme prioriteeti esimesteks konkreetseteks tulemusteks. Kodanikud ootavad Euroopa Liidult tulemusi suurte majanduslike ja sotsiaalsete probleemide lahendamisel ning nad soovivad vähem sekkumist, kui liikmesriikidel on õige lahenduse pakkumiseks paremad võimalused. Seetõttu peaks Euroopa Liit olema suurem ja kõrgelennulisem suurtes küsimustes ning väiksem ja tagasihoidlikum väikestes küsimustes,” ütles Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker.

Tööprogrammis on välja toodud 23 punkti, millele komisjon 2015. aastal keskendub. Olulisimate küsimuste seas on Euroopa investeerimiskava, mille abil loodetakse saavutada järgmise kolme aasta jooksul 315 miljardi euro ulatuses avaliku ja erasektori investeeringuid Euroopa majandusse.

Digitaalse ühtse turu pakett peaks parandama juurdepääsu veebipõhistele ja digitaalteenustele ning looma tingimused elava digitaalmajanduse ja -ühiskonna jaoks. Energeetika valdkonnas tehtavad sammud energialiidu suunas peaksid tagama energiavarustuse kindluse, lõimima riiklikke energiaturgusid ning vähendama Euroopa energianõudlust ja energiatarbimise CO2-heiteid.

Süvendatud majandus- ja rahaliidu raames jätkub töö majandusliku stabiilsuse edendamiseks ja investorite Euroopasse meelitamiseks.

Bürokraatia ja regulatiivse koormuse vähendamiseks on volinike kolleegium välja valinud rea ettepanekuid ja kehtivaid õigusakte, mis vaadatakse läbi ja mida muudetakse, et need toimiksid Euroopa kodanike ja ettevõtjate jaoks paremini.

Me tahame saavutada tulemusi. Komisjon on nõus, et Euroopal peavad olema suured eesmärgid, sealhulgas ka keskkonna- ja sotsiaalsete standardite küsimuses. Kuid oleks mõttetu lasta ELi institutsioonidel raisata aega ja energiat ettepanekute peale, mille vastuvõtmiseks pole lootustki – see ei anna tulemusi, mida me näha soovime. Seega kui asjalood on nii, proovime me leida muid, tõhusamaid viise ühiste eesmärkide saavutamiseks,” selgitas Euroopa Komisjoni esimene asepresident Frans Timmermans.

Lisateave:

President Junckeri poliitilised suunised

Euroopa Komisjoni 2015. aasta tööprogrammi veebileht

Komisjoni töö veebileht

Varasemad Euroopa Komisjoni tööprogrammid ja põhidokumendid

Euroopa Komisjoni õigusloome kvaliteedi ja tulemuslikkuse programmi veebileht

Küsimused ja vastused

 

Pressiteate täistekst.

Sündmuste kalender
Kõik kategooriad
Oota!
Tagasiside toimetusele