Lugeja küsib - jurist vastab

Sisestatud: 11.12.2014

Töötame igapäevaselt suures hallis, kus toimub liinitöö. Meil otsustati ära keelata igasugused muusikaseadmed. Kõrvaklappide kasutamise ärakeelamisest võib veel aru saada, sest need juhtivad kõrvale inimese tähelepanu, kuid töölaua ääres vaikselt mängiv raadio ju ei sega, vaid pigem leevendab stressi. Kas tööandjal on lubatud kõikide muusikaseadmete kasutamine ära keelata?

Vastab ohutuse spetsialist-töökeskkonna nõustaja Jaan Kiviall: Töökeskkonnaalastes õigusaktides ei ole muusikaseadmete kasutamine reguleeritud. Vajadusel peab tööandja selle küsimuse lahendama. 

Muusika võib olla töökohas tõepoolest stressi leevendajaks, võib aga olla ka häirivaks psühholoogiliseks ohuteguriks, mõningatel juhtudel isegi ohuallikaks, näiteks kui see häirib ohusignaalide kuulmist. Suures ja hästi kajavas tööruumis võib ka näiliselt vaikne muusika tõsta oluliselt müra taset. On võimalik küll kokku leppida, kui vali võib muusika olla, aga selle kokkuleppe kontrollimine võib olla küllaltki tülikas. Seejuures võivad ühises tööruumis olla töötajate arvamused vägagi erinevad.

Soovitav oleks taolised küsimused läbi arutada tööandjaga, pöördudes tema poole kas otse või töökeskkonnavoliniku vahendusel.

Sündmuste kalender
Kõik kategooriad
Oota!
Tagasiside toimetusele