Kohaliku omaalgatuse programmi 2014. aasta sügisvoorus toetatud projektitaotlused

Sisestatud: 19.11.2014

Lääne maavanema korraldusega 18.11.2014 nr 1-1/2014/164 kinnitatud kohaliku omaalgatuse programmi 2014. aasta sügisvoorus toetatud projektide nimekiri järgmiselt:

Tunnistan kohaliku omaalgatuse programmi 2014. aasta sügisvoorus Lääne maakonnas laekunud taotlused programmi tingimustele vastavaks ning toetan kohaliku omaalgatuse programmi 2014. aasta sügisvoorus esitatud taotlusi maakondliku hindamiskomisjoni ettepaneku alusel 13 projektitaotlust kogusummas 16 767,40 eurot.

 

Meede 1 – Kohalik areng

 

Jrk nr

 

Taotleja

 

Projekti nimi

 

Toetus €

 

Omavalitsus

 

1.

 

Vidruka Teod

Teeme oma kätega vanast kasutuskõlblikku

 

1 512,44

Lääne-Nigula

2.

Rõude Küla Selts

Seltsitegevusest Rõudes 10

1 345,00

Martna

3.

Haapsalu Käsitööselts

Meistrilt meistrile- tuniisitehnika kursus

 

303,00

 

Haapsalu

4.

Tervem Noarootsi

Karastades keha ja kasvatades tahet

 

1 669,00

 

Noarootsi

5.

Räime Kultuuri- ja vabaajaselts

 

Ma märkan sind

 

1 738,16

Lääne-Nigula

6.

Piirsalu Küla Selts

Piirsalu küla noorte foto- ja filmiringi käivitamine ning külafilmi koostamiseks materjali kogumine

 

 

 

352,50

 

 

Lääne-Nigula

 

KOKKU

 

6 920,10

 

 

Meede 2 – Elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine

 

Jrk nr

 

Taotleja

 

Projekti nimi

 

Toetus €

 

Omavalitsus

1.

 

Risti Huvi

 

Lapsed tuppa, tali tuleb

 

1 850,00

Lääne-Nigula

2.

Haapsalu Käsitööselts

Haapsalu Käsitööseltsi esitlusvahendid

 

598,00

 

Haapsalu

3.

Palivere Spordiklubi

Saalijalgpalli ja saalihoki inventari soetamine

 

1 776,00

Lääne-Nigula

4.

Kirbla Külaselts

Murutraktoriga küla haljastus korda

 

1 709,10

 

Lihula

5.

Hanila Spordiselts

Virtsu kogukonna sporditraditsioonide  arendamine

 

 

2 000,00

 

 

Hanila

6.

Tervem Noarootsi

Noarootsi noortele valgustehnika komplekti soetamine- tantsuõhtu korradamine“

 

 

 

1 464,20

 

 

 

Noarootsi

7.

Vatla Spordiselts

Vatla küla vaba aja veetmisvõimaluste laiendamine

 

 

450,00

 

 

Hanila

 

 

 

KOKKU

 

 

9 847,30

 

 

Sündmuste kalender
Kõik kategooriad
Oota!
Tagasiside toimetusele