Lugeja küsib - jurist vastab

Sisestatud: 03.11.2014

Lugeja küsib: Meie töötaja haigestus ja on juba peaaegu kolm kuud olnud haiguslehel. Töötaja puhkus oli planeeritud augustikuusse, aga haiguse tõttu ei saanud ta seda kasutada. Nüüd, haiguslehel olles, esitas töötaja avalduse töösuhte lõpetamiseks tervislikel põhjustel. Töötaja lõpparves puhkusekompensatsiooni arvutamisel tekkis küsimus, kas töötaja haiguslehel oleku aega peaks arvestama talle puhkust võimaldava aja hulka?

Vastab: Tööinspektsiooni tööinspektor-jurist Leonid Siniavski:

Töölepingu seaduse § 68 lõike 2 kohaselt arvestatakse põhipuhkuse andmise õiguse aluseks oleva aja hulka lisaks töötatud ajale ajutise töövõimetuse aeg ja puhkuse aeg, samuti aeg, mil töötajate esindaja esindab seaduse või kollektiivlepingus ettenähtud juhtudel töötajaid ning muu aeg, milles pooled on kokku leppinud. Põhipuhkuse andmise õiguseks oleva aja hulka ei lähe aga lapsehoolduspuhkuse aeg ja poolte kokkuleppel antud tasustamata puhkuse aeg.

Seega, seadusest tulenevalt Teie töötaja haiguslehel oleku aeg (ajutise töövõimetuse aeg) arvestatakse talle puhkust võimaldava aja hulka.

Sündmuste kalender
Kõik kategooriad
Oota!
Tagasiside toimetusele