Haapsalu Kutsehariduskeskuses toimus erineva emakeelega õpilaste kodanikuteadlikkust ja lõimumist soodustav projekt

Sisestatud: 29.10.2014

Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed (MISA) poolt rahastatud, kodanikuteadlikkust ja erineva emakeelega õpilaste omavahelist lõimumist soodustav projekt „ Kes me oleme, kust tuleme, kuhu läheme , kelleks saame

Projekt algas juunikuus, lõppseminar toimus 22. oktoobril HKHK-s (osales 115 õpilast). 

Lõpuseminaril tutvustasid projektitegevustes osalenud õpilased,  edastamaks  projektitegevuste läbi saadud teadmisi ja kogemusi, kaasõpilastele fotodega ilmestatud ettekannete abil  projektitegevusi, millede läbiviimisel oli suur osa õpilastel endil. 

Projekti raames toimus 35 õpilase, kellest 20 % teise emakeelega,  osavõtul 24- 25.09  õppereis Tartu, kus külastati Tartu  Ahhaa Teaduskeskust, kus pandi mitmekesiste ühistegevuste käigus  proovile oma võimed ja oskused;  ERM-i Tartu Näitusemaja  , kust saadi teada, kes on eestlane ja mis on kujundanud tema rahvusliku identiteedi; tutvuti Tartu ekskursioonil, kus giidideks olid õpilased ise, oluliste ajalooliste – ja kultuuriliste vaatamisväärsuste leidmaks Tartu Vaim  ; käidi Otepääl, kus külastati Eesti Lipumuuseumit ja esimese sinimustvalge  lipu sisseõnnistamise kirikut; käidi Äksil, kus külastati Jääaja Keskust ning osaleti keskkonnateemalises õppeprogrammis saamaks teada , kuidas inimene mõjutab keskkonda ja keskkond inimest ning milline on meie poolt tekitatud ökoloogiline jalajälg.

Ürituse lõpus korraldasid projektis osalenud õpilased , ettekannetes edastatud teadmiste baasil , viktoriini kõigile lõpuseminaril osalenud õpilastele. Parimaid autasustati.

Lisaks tunnustati lõpuseminaril kõiki tublimaid projektis osalenud õpilasi . Samuti Haridus- ja Teadusministeeriumi ja MISA poolt korraldatava esseekonkursi ( osales 26 õpilast) „ Eesti 10 aastat Euroopa Liidus“ parimate,  sisukamate omaarvamuslike  esseede kirjutajaid meie koolis.
Projekt  ( ja õppekäik ), mis viidi läbi  järgmistel eesmärkidel:  suurendada kontakte, ühise tegevuse vorme erineva emakeele, kultuuritausta ja kodakondsusega inimeste vahel; laiendada õpilaste teadmisi eesti rahva olemusest, ajaloost ja ühiskonnast; saada teada, kes on eestlane ja millega ta on läbi aegade tegelenud; täiendada  eesti keelest erineva emakeelega õpilaste eesti keele oskust; suurendada erinevast rahvusest inimeste omavahelist dialoogi ja vähendada seeläbi negatiivseid hoiakuid ja eelarvamusi  üksteise suhtes, on täitnud oma eesmärgi.

Projektitegevustes osalenud   õpilaste tagasisidede  põhjal leidis kinnitust fakt, et õppekäik on parim viis tutvustada ühe rahva kultuuri ja kombeid. Koosoldud aeg ja ühistegevused  ning nendest saadud teadmised aitavad tunda õppida ennast ja mõista paremini kaaslasi, eriti teisest rahvusest inimest. Kokkuvõte  nimeta tagasisidest: „ Soovitan koolikaaslastel kindlasti osaleda sellisel õppereisil, sest see on huvitav ning mitte väga tavaline õppereis. Nähtu aitab aru saada rohkem oma kultuurist, sest riikide- ja rahvastevahelised kultuurierinevused on väga suured. Kahjuks on välismaalased rohkem huvitatud meie kultuurist kui eestlased ise. Selline  õppekäik aitab  palju kaasa erinevast rahvusest inimeste lõimimisele, sest õpime tundma enda ja teiste kultuuri ning seeläbi ka üksteist paremini tundma“.

Projektijuht Elle Teder

Sündmuste kalender
Kõik kategooriad
Oota!
Tagasiside toimetusele