MTÜ Lääne-Eesti Turism koostöös maakondlike turismikatustega kutsub üles tunnustama regiooni parimaid turismiasjalisi

Sisestatud: 06.10.2014

Konkursi ja tunnustamise eesmärgiks on tuua esile Lääne-Eesti regioonis edukalt tegutsevaid turismiettevõtjaid, -arendajaid ja atraktiivseid valdkondlikke projekte ning teadvustada regiooni inimestele turismivaldkonna olulisust.

Ootame kandidaate kahes kategoorias: 

AASTA TURISMITEGU (ajavahemikul september 2013 – september 2014 silma paistnud) ja  LÄÄNE-EESTI PARIM TURISMIARENDAJA (pikaajaliselt eriliselt silma paistnud järjepideva arenguga, on kaasa aidanud Lääne-Eesti kui turismiregiooni tuntusele ja on alati avatud koostööks erinevate osapooltega). Kandidaatideks võib olla objekt, sündmus, ettevõte, juriidiline isik või eraisik, võrgustik, turundustegu vms. Mõlemas kategoorias antakse välja I ja II koht.

Kandidaate võivad esitada eraisikud, ettevõtted ja organisatsioonid, vabas vormis esildisi ootame e-postile info@westestonia.ee hiljemalt 23. oktoobriks 2014!
Esildis peab sisaldama järgmist teavet:
-     esitaja andmed (isiku/organisatsiooni nimi, kontaktisik, telefon, e-post);

-          esitatava kandidaadi andmed (isiku/organisatsiooni nimi, kontaktisik, telefon, e-post);
-
          selgitus-põhjendus (max 1 lk), miks just see kandidaat või need kandidaadid esitatakse ja  millisesse kategooriasse kandidaat esitatakse.

Täpsem info manuses.
Kandidaate hindab komisjon, mis koosneb MTÜ Lääne-Eesti Turism juhatusest ja nõukogu liikmetest, erialaliitude (Maaturism, EHRL, ETFL, SPA Liit), EAS-i ja regiooni maavalitsuste esindajatest.

Regiooni parimaid tunnustatakse III Lääne-Eesti Turismi Aastakonverentsil, Hiiumaal Kärdlas 26.-27.  novembril 2014!
Konverentsi eelinfo:
Konverents on kahepäevane, esimesel päeval toimub Hiiuma tootetutvustusreis ja turismiasjaliste õhtune koosviibimine ja parimate tunnustamine Rannapaargus, teisel päeval toimub konverents Kärdla Kultuurikeskuses koostöös Läänemere saarte ühendusega B7.
Konverentsi temaatika on mereturism ja sellega seotud ettevõtlus. 

Konverentsi täpsem kava ja registreerumine Lääne-Eesti Turism kodulehel  ja www.eas.ee/et/eas/yritused

Vaata SIIT kes olid aastatel 2012 ja 2013 regiooni parimad.

MTÜ Lääne-Eesti Turism on Pärnumaa, Läänemaa, Hiiumaa ja Saaremaa maakondade poolt asutatud regionaalne turismikatuseorganisatsioon, kelle põhitegevuseks on koordineerida ja edendada turismialast koostööd ning turismimajandusele vajalikku keskkonda Lääne-Eestis.
MTÜ Lääne-Eesti Turismi liikmed on SA Pärnumaa Turism, MTÜ Läänemaa Turism, SA Tuuru ja MTÜ Saarte Turismiarenduskeskus.

Kiida oma naabrit üks kord ja naaber kiidab sind 9 korda vastu!

Lisaküsimuste korral

-- 
Anneli Haabu
MTÜ Lääne-Eesti Turism juhataja
tel +372 527 0660
www.westestonia.ee
anneli.haabu@westestonia.ee

Sündmuste kalender
Kõik kategooriad
Oota!
Tagasiside toimetusele