Lugeja küsib - jurist vastab

Sisestatud: 06.10.2014

Lugeja küsib: Kas tööriiete vahetamisele kuluva aja peab tööandja arvestama tööajaks?

Vastab Tööinspektsiooni tööinspektor-jurist Ülle Mustkivi: 

Töölepingu seadus  ega töötervishoiu ja tööohutuse seadus ei sätesta kas tööriiete vahetamisele  kuluv aeg tuleb arvestada tööaja hulka. Üldjuhul riiete vahetamise ja pesemise aega tööaja sisse ei arvestata, kuid töökorralduse reeglites võidakse ette näha teistsugust korda.

Töölepingu seaduse kohaselt on tööaeg aeg, mille kestel töötaja allub tööandja juhtimisele ning täidab töölepingus kokkulepitud tööülesandeid. Ettevõttes kehtivast töökorraldusest  peab tööandja teavitama töötajat töölepingu sõlmimisel (TLS § 5 lg 1 p 11).

Seadus peab töökorralduse all silmas eelkõige tööpäeva alguse- ja lõpuaega, tööpäevasiseseid puhkepause, kaitseriietuse ja vahendite kasutamise kohustust, tööandja korralduste andmise korda, töötaja aruandmise korda jms.

Töö korraldamise, sealhulgas tööaja korraldamise eest vastutab tööandja. TLS § 47 sätestab tööaja korralduse regulatsiooni. Tööaja korralduse eesmärk on töö tegemise aja kindlaksmääramine. Tööandja peab töötajate kaasamise põhimõttest lähtuvalt informeerima ja konsulteerima töötajate esindajate või töötajatega tööaja korralduse olulistes  küsimustes.

Seega tuleks tööriiete vahetamise kord tööandjal töökorralduse reeglitega ära reguleerida.

Sündmuste kalender
Kõik kategooriad
Oota!
Tagasiside toimetusele