Itaallaste "TEED" tõid neid Haapsalu Kutsehariduskeskusesse

Sisestatud: 18.09.2014

Eelmisel nädalal külastasid HKHK-t 12 itaalia õpetajat, kes viibisid meie koolis koostööprojekti „ROUTES“ raames. Projekti kirjutas itaalia turismi- ja toitlustuskoole- ning nendel tegevusaladel tegutsevaid ettevõtjaid ühendav organisatsioon, ACCADEMIA DELLE 5T QUALITA, mis on loodud, et arendada kohaliku toidu tootjate ja kultuuripärandi säilitajate koostööd riigi turismi- ja toitlustuserialasid õpetavate kutsekoolide vahel.

Organisatsiooni nimes leiduv 5T on tuletatud viiest olulisest märksõnast - Territorio (Territoorium), Tradizione (Traditsioonid), Tipicità (Tüüpilisus), Tracciabilità (Jälgitavus) , Trasparenza (Läbipaistvus). Organisatsioon tegeleb erinevate projektidega, lisaks antakse välja ka toidualast kuukirja, korraldatakse mahetoidu messe ja seminare ning toetatakse kohalike väikeettevõtjate tutvustamist ning nende koostööd koolidega.
Rahvusvahelise Leonardo da Vinci programmi poolt rahastatud koostööprojektiga “ROUTES “(Teed) on liitunud 10 Itaalia turismi- ja toitlustuserialasid õpetavat kooli. Projekti raames külastavad koolide esindajad mitmete euroopa riikide kutsekoole ning tutvuvad piirkonna kohaliku toidulauaga, teedega, mida mööda see inimesteni jõuab ning viisidega, kuidas seda koolides käsitletakse, samuti kohalike traditsioonide, kultuuri ning kõike seda pakkuvate ettevõtjate tööga ning nendel aladel tulevikus töötama asuvate noorte ettevalmistamisega. Projekti vastuvõtvateks partneriteks on lisaks Haapsalu Kutsehariduskeskusele ka koolid Saksamaalt, Norrast, Küproselt, Prantsusmaalt ja Maltalt.
Nädal Läänemaal möödus täis tihedaid ettevõtmisi nii koolis kui kaugemal. Esimesel päeval tutvusid külalised Kutsehariduskeskusega ning vahetasid kogemusi õpilaste praktikate korraldamise osas. Koos püüti leida parimaid lahendusi kuidas koostööd praktikaettevõtetega veelgi paremaks muuta. Teise päeva programmi aitas kokku panna MTÜ Kodukant Läänemaa ning see viis itaallased Noarootsi uude loodus- ja hariduskeskusesse, mitmete väiketalunike juurde ning päev lõpetati Mihkli talus õhtust süües. Lisaks sellele tutvusid itaalia kolleegid Tallinnaga, Nõva looduskeskusega, Dirhami kalasuitsutustsehhiga ning meie pikaajaliste praktikaalaste koostööpartnerite Roosta Puhkeküla ja Fra Mare spaga. Nädala krooniks pidasid itaalia õpetajad külakäiku toitlustusõpetaja Tiina Sootalu talumajapidamisse, kus Kristjan Sootalu juhtimisel sai läbi tehtud ka pikk rabamatk ning korjatud suures koguses eestimaa metsade seeni, mis ühise lõunasöögi tarbeks ka üheskoos pannile pandi.
Sisutiheda nädala tulemuseks on koostööpakkumisi nii praktikakohtade kui vastastikkuste õppelähetuste osas Sardiiniast Sitsiiliani ning itaallaste suur soov ka oma õpilasi meie juurde praktikale saata.

Sündmuste kalender
Kõik kategooriad
Oota!
Tagasiside toimetusele